Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 11. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 11. schůze, 15. května 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Pavel Dostál
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Jaroslav Palas
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vojtěch Filip


10. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 -druhé čtení

Poslanec Libor Kudláček
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Vrzáň
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec František Brožík


12. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 11.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Krampera
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 11.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Orel
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jaroslav Orel


13. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - druhé čtení

Poslanec Michal Frankl
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 14.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec František Brožík
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Miroslav Sládek


16. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Ivan Mašek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Vik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 15.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)


17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec František Chobot
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Pan poslanec Smetana nicméně řekl. Cituji
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jan Vik
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Vik
Poslanec Milan Loukota
Pan ministr není bohužel přítomen, dovolím si ale předpokládat, že jeho chlácholivou odpověď znám již předem. Proto položím hned doplňující otázky
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Martin Smetana
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Ullmann
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 18.22 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP