Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 11. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 11. schůze, 21. května 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996, podle sněmovního tisku 153 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Šulák


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997, podle sněmovního tisku 177 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vladimír Laštůvka


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 180 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, podle sněmovního tisku 105 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Třebický


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle sněmovního tisku 110 - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Lobkowicz


38. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 112 - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslankyně Květoslava Kořínková


39. Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vik
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Robert Kolář


40. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


41. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Robert Kolář


42. Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Pavel Dostál


43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 10.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Robert Kolář


44. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovního tisku 167 - prvé čtení

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Mach
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády prohlásil
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Milan Uhde
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Uhde


45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec František Brožík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec František Brožík


46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 13.13 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Guvernér ČNB Josef Tošovský
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Květoslava Kořínková
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Machovec
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Pavel Dostál
Guvernér ČNB Josef Tošovský
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Lubomír Zaorálek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Vik
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 19.24 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 20.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 21.00 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP