Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 11. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 11. schůze, 10. června 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Ivan Mašek
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek


57. Slib poslance

Poslankyně Anna Röschová


58. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry vládě

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Zdeněk Krampera
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.18 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 18.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr financí Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 19.22 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 20.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.25 hodin.)
(Schůze zahájena ve 20.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jan Vik
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.38 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 21.01 hodin.)


59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997), podle sněmovního tisku 191

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Šimůnek
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Michal Kraus


60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Eduard Zeman


61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa, podle sněmovního tisku 195

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner


62. Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Tomáš Páv


63. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky, podle sněmovního tisku 116

Ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Kühnl
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 23.07 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP