Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 11. schůze

11. schůze (13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 23. května, 10., 11. června 1997)


Zahájení schůze

1. Návrh zákona o odpadech, podle sněmovních tisků 31/4 a 31/5 - vrácený Senátem

Projednávání (13. května 1997)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141, ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (13. května 1997)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90 - druhé čtení

Projednávání (13. května 1997)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - druhé čtení

Projednávání (13. května 1997)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - druhé čtení

Projednávání (14. května 1997)

6. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - druhé čtení

Projednávání (14. května 1997)

7. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. května 1997)
Projednávání, část č. 2

8. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - druhé čtení

Projednávání (14. května 1997)

9. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - druhé čtení

Projednávání (14. května 1997)

10. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 -druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (15. května 1997)

11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (15. května 1997)

12. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - druhé čtení

Projednávání (15. května 1997)

13. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - druhé čtení

Projednávání (15. května 1997)

16. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (15. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (16. května 1997)

17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání, část č. 1 (15. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (22. května 1997)

18. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21

Projednávání (16. května 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 152 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

22. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996, podle sněmovního tisku 184 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

23. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o Parlamentní stráži, podle sněmovního tisku 135 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

24. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Dostála na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, podle sněmovního tisku 140 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě, podle sněmovního tisku 149 - prvé čtení

Projednávání (16. května 1997)

26. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o způsobu zvyšování maximálního nájemného bytů, podle sněmovního tisku 151 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

27. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 155 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

28. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., podle sněmovního tisku 156 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

29. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o přiznání k majetku, podle sněmovního tisku 159 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

30. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., podle sněmovního tisku 164 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

31. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb., a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., podle sněmovního tisku 165 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

32. Návrhy poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 184/1995 Sb., a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb., podle sněmovního tisku 166 - prvé čtení

Projednávání (20. května 1997)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996, podle sněmovního tisku 153 - prvé čtení

Projednávání (21. května 1997)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997, podle sněmovního tisku 177 - prvé čtení

Projednávání (21. května 1997)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 180 - prvé čtení

Projednávání (21. května 1997)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, podle sněmovního tisku 105 - druhé čtení

Projednávání (21. května 1997)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle sněmovního tisku 110 - druhé čtení

Projednávání (21. května 1997)

38. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 112 - druhé čtení

Projednávání (21. května 1997)

39. Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (21. května 1997)

40. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (21. května 1997)

41. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Projednávání (21. května 1997)

42. Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Projednávání (21. května 1997)

43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání, část č. 1 (21. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (22. května 1997)

44. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovního tisku 167 - prvé čtení

Projednávání (21. května 1997)

45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)

Projednávání (21. května 1997)

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Projednávání, část č. 1 (21. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (22. května 1997)
Projednávání, část č. 3

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - třetí čtení

Projednávání (22. května 1997)

48. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - třetí čtení

Projednávání (22. května 1997)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90 - třetí čtení

Projednávání (22. května 1997)

50. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (22. května 1997)
Projednávání, část č. 2 (23. května 1997)
Projednávání, část č. 3

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (23. května 1997)
Projednávání, část č. 2

52. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - třetí čtení

Projednávání (23. května 1997)

53. Volba náhradníka stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (23. května 1997)

54. Vládní návrh zákona na ochranu dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - třetí čtení

Projednávání (23. května 1997)

55. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 -třetí čtení

Projednávání (23. května 1997)

56. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - třetí čtení

Projednávání (23. května 1997)

57. Slib poslance

Projednávání (10. června 1997)

58. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry vládě

Projednávání (10. června 1997)

59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997), podle sněmovního tisku 191

Projednávání, část č. 1 (10. června 1997)
Projednávání, část č. 2 (11. června 1997)

60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání, část č. 1 (10. června 1997)
Projednávání, část č. 2 (11. června 1997)

61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa, podle sněmovního tisku 195

Projednávání, část č. 1 (10. června 1997)
Projednávání, část č. 2 (11. června 1997)

62. Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání, část č. 1 (10. června 1997)
Projednávání, část č. 2 (11. června 1997)

63. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky, podle sněmovního tisku 116

Projednávání, část č. 1 (10. června 1997)
Projednávání, část č. 2 (11. června 1997)

64. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997

Projednávání (11. června 1997)

65. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 154

Projednávání (11. června 1997)

66. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 137

Projednávání (11. června 1997)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996

Projednávání (11. června 1997)

68. Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 47 ze 4. schůze a č. 109 z 5, schůze ve věci ekonomického zabezpečení církví a exekutivního vydání majetku církvím

Projednávání (11. června 1997)

69. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. června 1997)

70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic, podle sněmovního tisku 169

Projednávání (11. června 1997)

72. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1996

Projednávání (11. června 1997)

73. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)

Projednávání (11. června 1997)

74. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání (11. června 1997)Přihlásit/registrovat se do ISP