13. května - 11. června 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 11. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 13. - 23. května a 10. a 11. června 1997

Obsah:

13. května 1997

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Schválen pořad schůze

1. Návrh zákona o odpadech, podle sněmovních tisků 31/4 a 31/5 - vrácený Senátem

Řeč ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141, ve výborech Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku - 90 - druhé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - druhé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

14. května 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - druhé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

6. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - druhé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

7. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč poslankyně Olgy Sehnalové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

8. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - druhé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

7. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

9. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

10. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

15. května 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Zdeňka Klanicy

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

10. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - druhé čtení

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

12. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - druhé čtení

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Hofhanzla

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

13. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - druhé čtení

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 178 - prvé čtení

15. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - třetí čtení

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

16. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - druhé čteni

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Oldřicha Vojíře

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Františka Chobota

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra kultury ČR Jaromíra Talíře

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

16. května 1997

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková Pokračování v projednávání bodu

16. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - druhé čtení

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Petra Vrzáně

18. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Usnesení schváleno

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 152 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

22. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996, podle sněmovního tisku 184 - prvé čtení

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

23. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o Parlamentní stráži, podle sněmovního tisku 135 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jana Vidíma

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

24. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Dostála na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, podle sněmovního tisku 140 - prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Bartoše

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě, podle sněmovního tisku 149 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Václava Svobody

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Václava Svobody

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

20. května 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Boráka

Pokračování v projednávání bodu

26. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o způsobu zvyšování maximálního nájemného bytů, podle sněmovního tisku 151 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

27. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 155 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

28. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., podle sněmovního tisku 156 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslankyně Jindřišky Zachardové

Řeč poslance Karla Nejezchleba

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

29. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o přiznání k majetku, podle sněmovního tisku 159 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

30. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., podle sněmovního tisku 164 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

31. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb., a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., podle sněmovního tisku 165 - prvé čtení

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Taťány Jirousové

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jana Vidíma

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení k oběma bodům schválena

32. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 184/1995 Sb., a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb., podle sněmovního tisku 166 - prvé čtení

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Romana Češky

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

21. května 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996, podle sněmovního tisku 153 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997, podle sněmovního tisku 177 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 180 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, podle sněmovního tisku 105 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle sněmovního tisku 110 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

38. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 112 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

39. Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

40. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

41. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

42. Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Sládka

Pokračování v projednávání bodu

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

44. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovního tisku 167 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jana Klase

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra kultury ČR Jaromíra Talíře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Milana Uhdeho

45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana černého

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivností a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

22. května 1997 (II. díl)

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková Pokračování v projednávání bodu

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jana Vika

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Pavla Dostála

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra obrany ČR Miroslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra obrany ČR Miroslava Výborného

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - třetí čtení

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

48. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - třetí čtení

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90 - třetí čtení

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

50. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnáni zvýšeni nájemného, podle sněmovního tisku 150 - třetí čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

23. května 1997

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Miroslava Sládka

Pokračování v projednávání bodu

50. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - třetí čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - třetí čtení

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

52. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - třetí čtení

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Doplnění pořadu schůze schváleno

53. Volba náhradníka stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

54. Vládní návrh zákona na ochranu dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - třetí čtení

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

55. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 -třetí čtení

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

56. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - třetí čtení

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - třetí čtení

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

50. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - třetí čtení

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

10. června 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

57. Slib poslance

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

58. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry vládě

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997), podle sněmovního tisku 191

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Petra Šimůnka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Michala Krause

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa, podle sněmovního tisku 195

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

62. Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

63. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky, podle sněmovního tisku 116

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

11. června 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach Pokračování v projednávání bodu

63. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky, podle sněmovního tisku 116

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

64. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

Pokračování v projednávání bodu

59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997), podle sněmovního tisku 191

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

62. Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa, podle sněmovního tisku 195

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

65. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 154

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

66. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 137

Řeč poslance Jaroslava Maňáska

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jaroslava Maňáska

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

68. Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 47 ze 4. schůze a č. 109 z 5. schůze ve věci ekonomického zabezpečení církví a exekutivního vydání majetku církvím

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra kultury ČR Jaromíra Talíře

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra kultury ČR Jaromíra Talíře

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Vladimíra Bartoše

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Bohuslava Sobotky

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

69. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Řeč poslance Jana Žižky

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic, podle sněmovního tisku 169

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

71. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení Činnosti Kreditní banky, a.s. Plzeň, podle sněmovního tisku 192

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic, podle sněmovního tisku 169

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

72. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1996

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

73. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

74. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP