Středa 11. června 1997

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím, pane poslanče, s navrženým postupem. Vzhledem k tomu, že nemáme písemné materiály, které by nám dávaly možnost seznámit se s těmi usneseními dokonale, prosil bych vás vždycky ještě před hlasováním, abyste přečetl pasáž, o které budeme hlasovat.

Takže nyní budeme hlasovat o první části návrhu na usnesení, které přednesla paní místopředsedkyně Petra Buzková.

Poslanec Vojtěch Filip: Já ho ocituji. Paní kolegyně, páni kolegové, budeme hlasovat o tomto bodu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby se v době, do níž hodlá rozkládat stabilizační škrty ve státním rozpočtu, zdržela dalších rozhodnutí o vydání majetku státu církevním právnickým osobám."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, je jasné, o čem budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 337. Ptám se, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 98, proti 88, návrh byl přijat. (Potlesk klubů opozičních stran.)

Poslanec Vojtěch Filip: Druhým bodem, o kterém budeme hlasovat, je tento bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky opakovaně vyzývá vládu, aby v co nejkratší době předložila návrh zákona o státním majetku."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tomto bodu hlasováním pořadového čísla 338, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji, hlasování skončilo výsledkem pro 99, proti 76. I tento návrh byl přijat.

Hlásí se pan poslanec Bartoš, prosím.

Poslanec Vladimír Bartoš: Dámy a pánové, při předešlém hlasování jsem hlasoval proti a mám tam pro. Prosím o opakování hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Mám to vnímat jako vaši námitku ve smyslu jednacího řádu.

Hlásí se pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím vyjádřit protest proti tomuto. Většinou jsem hlasoval pro vyslovení souhlasu s námitkou. Mezitím se změnil poměr sil ve sněmovně a jestliže pan poslanec Kudláček dorazil pozdě, mne to mrzí, že tady nebyl, ale nemá smysl takovýmto způsobem tady zavádět móresy, které budou zvracovat usnesení díky tomu, že si někdo neplní své povinnosti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi. Nicméně tuším, že i s panem poslancem Grossem jsme zajedno, že o návrhu pana poslance Bartoše je třeba hlasovat. Čili rozhodneme o námitce, kterou vznesl pan poslanec Bartoš. Zahájil jsem hlasování č. 339.

Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Bartoše? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - pro 101, proti 92, takže námitce bylo vyhověno a je třeba opakovat hlasování o usnesení, o tom prvním, jak jsem rozuměl.

Pan Poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemohu nic jiného, než jen vyslat apel na pana poslance Kudláčka, aby se tohoto hlasování nezúčastnil, protože jde o revokaci usnesení, které bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno a byla konstelace poměru sil jiná. (Nesouhlasný šum.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, nechte domluvit pana poslance Grosse, jako předseda klubu má na vystoupení právo.

Poslanec Stanislav Gross: Mám pocit, že mě těžko může někdo nařknout z toho, že bych zde postupoval někdy neférově. (Úsměšky.) Děkuji za ten smích. Od lidí, od kterých se ozval, mě to potěšilo.

Jestliže mě někdy někdo požádal, že si musí plnit své povinnosti, které jsem uznával, že musí být plněny, tak jsem souhlasil s tím, aby poměr sil ve sněmovně byl zachován tak, aby si každý své povinnosti mohl plnit. Ale pokud jde o tuto záležitost, je to věcná změna, která nevyplývá z toho, že by někdo splnil své povinnosti. Berte to jako můj apel, nic víc dělat nemohu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, o slovo se přihlásil pan poslanec Wagner s faktickou a pan poslanec Mašek. Nicméně je tady materiál, který je předmětem studia místopředsedů a poslance Brožíka, jak vidíte.

Poslanec Jozef Wagner: Jen s technickou. Domnívám se, že jsme dva, kdo u hlasování nebyli. A já budu zcela jistě hlasovat jinak, než pan poslanec Kudláček, takže si myslím, že se tolik nestalo a možná, že naopak. Protože jsem měl dokonce zapnuto hlasovací zařízení, když jsem přišel, a nedostal jsem se včas k prvnímu hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ivan Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych říci za náš poslanecký klub, že rádi vyhovíme žádosti pana předsedy klubu sociální demokracie a pan Kudláček se nezúčastní tohoto hlasování, jestli nám pan kolega Gross zaručí, že nikdo z opozice, kdo nehlasoval v hlasování předtím, nebude hlasovat také. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Padlo tady několik námětů, nicméně hlasováním jsme rozhodli o tom, že námitka pana poslance Bartoše byla oprávněná. Nyní musíme znovu hlasovat o usnesení, které přečte pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Budu tedy opakovat usnesení, o kterém znovu hlasujeme.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Vládu České republiky, aby se v době, do níž hodlá rozkládat stabilizační škrty ve státním rozpočtu, zdržela dalších rozhodnutí o vydání majetku státu církevním právnickým osobám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tuto chvíli jsem vás odhlásil, protože jsem dostal námět, že bychom se mohli znovu zaregistrovat. Už se tak stalo.

V hlasování číslo 340, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 97, proti 92. Návrh nebyl přijat.

Budeme pokračovat dále.

Poslanec Vojtěch Filip: Nyní přednesu poměrně nekonfliktní návrhy kolegy Matulky, které v podstatě vyplývají z toho, jaká jsou již přijatá usnesení a jakým způsobem se domáhá Poslanecká sněmovna jejich realizace. První usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby do 30.6. předložila Poslanecké sněmovně písemnou zprávu o veškerých rozhodnutích vlády učiněných v souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny č. 47 z 26. 7. 1996 a číslo 109 z 11. 10. 1996.

To je vlastně souhrnná zpráva, kterou bychom měli dostat. Tato žádost znamená, že chceme zprávu zvlášť.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je jasné, o čem budeme hlasovat v hlasování číslo 341 ?

Táži se, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. I toto hlasování skončilo. Výsledek je pro 98, proti 89, návrh nebyl přijat.

Poslanec Vojtěch Filip: Dalším bodem usnesení je:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně písemnou zprávu do 30. 6. 1997 o veškerých rozhodnutích, která vláda učinila v oblasti vydávání nemovitého majetku církvím a církevním řádům v době od 26. 7. 1996, a o důvodech těchto rozhodnutí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 97, proti 74. Návrh nebyl přijat.

Vidím, že se zvedla ruka, která signalizuje, že se zřejmě bude jednat o nějakou námitku.

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dámy a pánové, chtěl bych hlasování pořadové číslo 340 zpochybnit, protože jsem hlasoval pro a v tomto záznamu je, že jsem nehlasoval vůbec. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme tak, jak je obvyklé, v hlasování o námitce pana poslance Sobotky.

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Sobotky, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování o této námitce skončilo výsledkem pro 191, 3 proti. Návrh o relevantnosti námitky byl přijat.

Nyní ovšem musíme zjistit - nevím, jestli pan poslanec Filip si psal hlasování, toto bylo hlasování 343, které právě proběhlo.

Poslanec Vojtěch Filip: 340. hlasování bylo opakované hlasování o návrhu místopředsedkyně Buzkové, které jsme už dvakrát absolvovali a budeme ho absolvovat potřetí. Mám to číst?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že už toho zaznělo tolik, že už jedna nebo dvě věty navíc nebudou vadit.

Poslanec Vojtěch Filip: Je to tedy hlasování o žádosti vládě České republiky, aby do doby, po kterou budou stabilizační škrty, se zdržela dalších rozhodování o vydání majetku státu církevním právnickým osobám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nevím. Vidím určitý neklid v řadách poslanců a ministrů. Jste si tím jist, pane zpravodaji? Pokud zpravodaj řekne, že si tím je jist, tak mu budu věřit v tuto chvíli.

Poslanec Vojtěch Filip: Je tomu tak, protože jde o to, že 343 bylo hlasování o bodu 2 návrhu kolegy Matulky, 342 o bodu 1 kolegy Matulky a 341.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne. 343 bylo o námitce pana poslance Sobotky. Teď mi svítí hlasování č. 344.

Poslanec Vojtěch Filip: Zpochybnil hlasování č. 340, a to je hlasování o návrhu kolegyně Buzkové. I podle stenozáznamu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili 343 byla námitka, 342 bylo Matulka druhý bod, 341 Matulka první bod.

Poslanec Vojtěch Filip: A 340 je opakové hlasování o návrhu kolegyně Buzkové, protože námitka proti hlasování byla až po druhém hlasování o návrhu kolegyně Buzkové.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že má pan zpravodaj pravdu v tomto případě.

Takže nyní budeme potřetí hlasovat o jedné části z návrhu usnesení paní místopředsedkyně Buzkové. Promiňte, hlásí se pan poslanec Kužílek, odhlásil jsem vás, takže se znovu přihlaste. Pan poslanec Kužílek s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, jestli se nemýlím, má jít tedy o třetí hlasování o téže věci. To je samozřejmé problém, který při tvorbě jednacího řádu byl znám, že může dojít k takovémuto řetězení a trvalé snaze znovu to opakovat. Jednací řád to v podstatě umožňuje, ale když jsme ho tvořili, tak jsme věděli, že je třeba tomu také klást nějaké překážky, protože je to zneužitelný prostředek a já se obávám v tuto chvíli, jestli k tomu trochu nedochází, a když jsme uznávali tuto námitku, což je ten brzdný moment, jestli jsme věděli, o čem přesně hlasujeme. To znamená, když se řeklo hlasování 340, jestli všichni věděli, že to je to předmětné hlasování, o kterém před chvílí již hlasovali.

Já tento aspekt teď nechci napadat, já jen na to upozorňuji, že bude dobré pro příště na toto být bedliví a vždycky si to uvědomit. (smích a potlesk v sále).

Já se domnívám, dámy a pánové, že nedělám nic jiného, než že se snažím objasnit jedno velmi úzké místo jednacího řádu na základě přesvědčení, že žádný jednací řád takovéto úzké místo nemůže překonat a že ho může překonat jenom znalost problému a věci.

Proto chci upozornit na další zábranu, kterou tomuto řetězení jsme do jednacího řádu dali, a sice to, že je v takovou chvíli možné, aby se hlasovalo bez hlasovacího zařízení a předsedající požádal ověřovatele o sečtení hlasů. Je to mechanismus, který je zdánlivě nepříjemný, ale jednoznačně má způsobovat takový psychický efekt, že se ten cyklický kolotoč zastaví. Takže sděluji panu předsedajícímu, že má tuto možnost a já osobně bych to za sebe jako poslanec navrhl. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi za jeho námět. Já se jen zeptám pana poslance Sobotky, zdali si ověřil, že vyšlo ve výsledkové listině něco jiného než očekával, že vyjde. Je tomu tak. Poté si myslím, že můžeme nadále používat hlasovacího zařízení, protože se jedná o něco trochu jiného. ,

Pan poslanec Krejsa se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, já bych chtěl jen upozornit pana kolegu předřečníka, že si jako režisér zřejmě plete projednávání zákonů se čtenou zkouškou a poprosil bych ho, aby nezdržoval.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, myslím, že nic nyní nebrání tomu, abych zahájil hlasování č. 345, ve kterém rozhodneme o návrhu paní poslankyně a místopředsedkyně sněmovny Buzkové.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 97, proti 90. Návrh nebyl přijat.

Pane poslanče Filipe, pokračujte. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Vojtěch Filip: V tuto chvíli je před námi poslední návrh, který zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že vláda České republiky projednáním materiálu Ministerstva kultury číslo jednací 260/1997 jednala v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 109 z 5. schůze Poslanecké sněmovny, zejména tím, že v bodě 3 usnesení uložila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů a dalším zajistit realizaci bezúplatného převodu nemovitostí s označením kategorie souhlasné na církevní právnické osoby. Tečka.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Šulák.

Poslanec Petr Šulák: Pane předsedající, já mám námitku, protože já jsem hlasoval pro. Čili žádám opakování hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Nyní už se opravdu dívám na pana poslance Kužílka a rozumím mu. Nicméně o námitce pana poslance Šuláka rozhodneme hlasováním. Hlásí se pan poslanec Ivan Mašek. Prosím o klid.

Poslanec Ivan Mašek: Chci říci, vážená sněmovno, že jsem vždycky a rád vyhověl každé takové námitce proti hlasování, protože taková chyba se prostě může stát, buď chybou lidskou nebo chybou toho zařízení, ale jestliže se to opravdu takto opakuje, jestliže navíc o ten jeden hlas by to ani nerozhodlo a dvakrát se teď hlasovalo naprosto stejným počtem, tak prostě nemohu souhlasit s další námitkou, která se týká toho hlasování. Nezlobte se.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Hofhanzl. Pan poslanče, ale s faktickou poznámkou.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Skutečně faktickou poznámkou. Já jsem také nehlasoval, já jsem tam také nebyl, takže si myslím, že to je 1 : 1.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vidím ruku pana poslance Grosse. Rozumím tomu, že to hlasování je poměrně důležité a že pan poslanec Šulák je v nepříjemné situaci, nicméně to hlasování bylo opravdu o dva hlasy. Chcete opravdu hlasování opakovat?

Poslanec Petr Šulák: Požaduji opakované hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, je to námitka. Nemám jinou možnost, než dát o vaší námitce hlasovat. Sněmovna rozhodne v hlasování č. 346.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, pro 100 poslanců, proti 55. Námitka byla uznána jako správná.

Nyní jsme v situaci, kdy - předpokládám - pan poslanec Filip nemusí předčítat usnesení, protože bychom to spolu s ním mohli recitovat možná všichni. Mohu dát hlasovat? (Z pléna není námitek.) Dámy a pánové, já mohu požádat o realizaci námětu, který přednesl kolega Kužílek. Myslíte si, že ano? Ještě jeden pokus. Dívejme se na tlačítkovou sestavu, zkusme si uvědomit, pro co hlasujeme.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 347. Ptám se:

Kdo je pro návrh paní místopředsedkyně Petry Buzkové? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 98, proti 93. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vojtěch Filip: Teď bychom jednali o posledním návrhu na usnesení, které jsem přednášel jak na začátku svého projevu, tak teď těsně před tímto zpochybněným hlasováním. Jde o to, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda České republiky projednáním materiálu Ministerstva kultury číslo jednací 260/97 jednala v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 109 z páté schůze Poslanecké sněmovny, zejména tím, že v bodě 3 usnesení uložila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů a dalším zajistit realizaci bezúplatného převodu nemovitostí s označením kategorie "souhlasné" na církevní právnické osoby. To je celý text usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 348.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem: pro 98, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

To byly všechny návrhy na usnesení. Děkuji panu poslanci Filipovi. Konstatuji, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu a že dalším bodem je

69.

Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

Jedná se o pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny. Nejdříve chci požádat, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr průmyslu a obchodu pan Karel Kühnl a pan poslanec Jan Žižka. Připomínám, že v 10. schůzi o situaci informoval ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý. Tato informace nám byla poté rozdána písemně.

V rozpravě přednesl poslanec Jan Žižka návrh usnesení, který byl rozdán před zahájením 11. schůze. V 11. schůzi byl rozdán ještě další materiál, a to informace vlády o řešení situace v Poldi Kladno. Táži se proto ministra průmyslu a obchodu pana Karla Kühnla, zdali chce úvodem k tomuto nově rozdanému materiálu, či k jiné části tohoto problému vystoupit. Je tomu tak. Máte slovo, pane ministře.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předstupuji před vás, abych vám podal informaci o současném stavu ve společnostech Poldi a musím říci, že je to pro mne spojeno se dvěma pocity. Jedním příjemným, jedním méně příjemným.

Ten méně příjemný je v tom, že je to moje první větší vystoupení před takřka úplně obsazenou Poslaneckou sněmovnou a je hned spojeno s tak problematickou causou, ale zjevně bezproblematické causy neexistují. Ta příjemná spojitost je v tom, že já jsem po mamince napůl Kladeňák a jsem rád, že mohu hovořit o kladenském problému.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zřídila k otázce privatizace Poldi Kladno vyšetřovací komisi, v jejíž zprávě zřejmě budou popsány veškeré okolnosti, které předcházely současným problémům, nebudu o těchto problémech hovořit příliš podrobně. Předkládaný materiál navazuje na minulou informaci o situaci ve společnosti Poldi Ocel, projednávanou na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 4. dubna t. r.

V informaci jsou analyzovány příčiny současné situace v kladenských hutích a uvedeny také možnosti a předpoklady obnovení jejich provozu. Do informace byly také zapracovány odpovědi na nejdůležitější připomínky z diskuse Poslanecké sněmovny.

Já budu trochu hovořit k vlastnické struktuře, která v tomto podniku vznikla. A protože ta struktura je složitá, musím pro orientaci vzít na pomoc grafické znázornění, které najdete v příloze č. 1 předkládané informace.

V souvislosti s výběrem společnosti Bohemia Art jako vítěze vícekriteriální soutěže chci připomenout, že tato společnost zvítězila jednak díky nejvyšší nabídnuté ceně - za 66 % obchodního podílu v Poldi Ocel, to Je 1,75 miliardy Kč, jednak zvítězila díky tomu, že předložený podnikatelský záměr byl vyhodnocen jako nejlepší. Jeho realizaci se však nabyvatelům nepodařilo zajistit.

Předmětem diskusí je i smlouva uzavřená mezi Holdingem Kladno a Bohemia Art, která stanovila úhradu za 66 % obchodního podílu ve třech tranžích nelineárně prodávaným podílům a umožnila získání majority, to je téměř 54 %, již po dvou splátkách. Smyslem uvedeného postupu bylo umožnit novému vlastníkovi zahájit realizaci podnikatelského záměru ihned po zaplacení první tranže. Tato skutečnost ovšem umožnila Bohemii Art ovládat Poldi Ocel, aniž by musela odkoupit zbývající podíl 11,2 % do 66 %, za 740 miliónů Kč.

Posouzení odpovědnosti a míry zavinění za uzavření příslušných smluv a zpětných mechanismů je samozřejmě velmi komplikované a objektivní výsledek bude znám až po ukončení činnosti Parlamentní vyšetřovací komise pro Poldi.

Je třeba říci, že přes počáteční - a jak se ukázalo neodůvodněný - optimismus vlastníků Bohemia Art a současně jednatelů Poldi Ocel Vladimíra Stehlíka a Marko Stehlíka, začaly narůstat ekonomické problémy společnosti, které svědčily především o nekompetentním řízení. Fond národního majetku proto zahájil jednání s představiteli Bohemia Art se záměrem nalézt východisko ze zhoršující se ekonomické situace společností Poldi a zajistit jejich další funkčnost

Výsledkem nekomunikativního postoje a zvyšující se arogance obou jednatelů bylo ovšem odmítnutí všech návrhů Fondu národního majetku. V této situaci byly u soudu postupně podány návrhy na prohlášení konkursu na Poldi Ocel a jí stoprocentně vlastněné Huť, Poldi. Ušlechtilé oceli a Konstrukční oceli Poldi pro nesplácení závazků, a současně Holding Kladno podal žalobu na určení účasti Bohemia Art v Poldi Ocel pro neplnění podmínek výběrového řízení.

Jako první realizované soudní rozhodnutí bylo prohlášení konkursu na Poldi Ocel, s. r. o., dne 5. března 1997 a oprávnění nakládat s majetkem společnosti Poldi Ocel přešlo na správce konkursní podstaty. Ten prakticky přebírá v tomto rozsahu pravomoci statutárních orgánů společnosti. Proces konkursního řízení je plně v kompetenci správce konkursní podstaty, případně soudu a legálně jej nelze ovlivňovat.

Prohlášení konkursu na Poldi Ocel a nikoli na Bohemia Art, s. r. o., zkomplikovalo možnosti Holdingu Kladno, a tedy Fondu národního majetku působit na výběr investora pro obnovení výroby ve společnostech Poldi, to je zajistit obnovení výroby v co nejkratším čase a za přijatelných podmínek.

Situaci už před tím dále značně zkomplikovalo založení Poldi Steel, a. s., dne 6. září 1996, do které byl vložen hmotný i nehmotný majetek skupiny Poldi Ocel.

Dále prodej společnosti Bohemia Art firmě ProWin dne 28. února 1997 a nakonec prodej 50,3 % akcií Poldi Steel lichtenštejnské firmě Blax Corporation dne 30. 3. 1997.

Vzhledem k prodeji 50,3 % akcií akciové společnosti Poldi Steel firmě Blax Corporation lze konstatovat, že pokud nebude prohlášen konkurz na Huť Poldi ušlechtilé oceli a Konstrukční oceli Poldi, který by zrušil platnost kupní smlouvy na předmětné akcie, představuje valnou hromadu Poldi Steel správce konkurzní podstaty Poldi Ocel a představitel firmy Blax Corporation. Z tohoto důvodu - a to bych chtěl zdůraznit - může být návrh na řešení pouze výsledkem součinnosti těchto dvou akcionářů, přičemž Poldi Ocel má menšinový podíl a z toho vyplývající kompetence.

V případě vyhlášení konkurzu na Huť Poldi ušlechtilé oceli, s.r.o., a Konstrukční oceli Poldi, s.r.o., mohou správci konkurzní podstaty okamžitě odstoupit od kupní smlouvy s firmou Blax Corporation a valnou hromadu Poldi Steel by představovali správci konkurzní podstaty - Poldi Ocel, Huti Poldi ušlechtilé oceli a Konstrukční oceli Poldi. Tento krok by umožnit snažší koordinaci postupu při zprovoznění Huti Poldi. Uvedený postup platí obdobně i v případě prohlášení konkurzu na Poldi Steel.

V sociální sféře se nepříznivý stav Poldi Kladno projevuje neustálým poklesem počtu zaměstnanců, který v současné době činí zhruba 2700 - to je stav ke konci května.

Míra nezaměstnanosti v kladenském regionu se v posledních měsících zvýšila na zhruba 7 %. V této souvislosti je ovšem zajímavé uvést, že z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání - 5047 osob - představují evidovaní uchazeči z Poldi k 31. květnu pouze 14 %, konkrétně 768 osob.

Se záměrem zmírnění dopadů souvisejících s nepříznivým vývojem situace v Poldi schválila vláda dne 19. března tohoto roku program na podporu malého a středního podnikání, který je nazýván "Kladno" a jehož smyslem je usnadnění přístupu podnikatelů tohoto regionu k úvěrům potřebným pro rozšíření nebo zahájení podnikání. Stejný cíl mají i některé další aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu, jako je např. vytváření podmínek pro zahraniční investory prostřednictvím agentury Czech Invest, které jsou blíže popsány v předložené zprávě.

A nyní ještě několik slov k možnosti obnovení výroby v Poldi, protože to je pravděpodobně problém, o který jde v této chvíli především. Je třeba říci, že nebude-li získán zájemce o celou Poldi, je technicky možné obnovit provoz dvou technologicky a případně i vlastnicky oddělitelných subjektů, a to Poldi výroba ušlechtilých ocelí a Poldi výroba konstrukčních ocelí. ideálním řešením by bylo provozování kompletního podniku, tj. včetně středojemné válcovny, avšak vzhledem k pravděpodobným odbytovým potížím bude reálnější na Dříni uvažovat pouze s provozem elektroocelárny a sochorové válcovny.

V souvislosti s úvahami o obnovení hutní výroby je nutno vzít na zřetel stále se zhoršující kvalifikační strukturu zbývajících zaměstnanců a především fakt, že pracovníci vrcholového managementu, obchodního, ekonomického a personálního úseku, odboru řízení jakosti, výzkumného závodního ústavu, vedení válcoven a kováren a všichni zaměstnanci středojemné válcovny na Dříni obdrželi výpověď s termínem 30. 6. tohoto roku. Jedná se zhruba o 900 zaměstnanců.

Současná právní situace v případu Poldi a vlastnické poměry společností Poldi neumožňují bohužel státu účinně se podílet na obnovení provozuschopnosti tohoto ocelářského komplexu. K úkolům týkajícím se manipulace s majetkem společnosti Poldi je kompetentní příslušný vlastník, správce konkurzní podstaty, případně likvidátor. Základním předpokladem pro neprodlené obnovení výroby v Poldi je proto efektivní součinnost nového vlastníka 50,3 % akcií Poldi Steel - lichtenštejnské firmy Blax Corporation - a správce konkurzní podstaty Poldi Ocel, s.r.o., dr. Tomáše Pelikána.

V současné době probíhají jednání zainteresovaných stran, tj. vlastníků a správce konkurzní podstaty, o odprodeji Poldi výroba ušlechtilých ocelí, zatím však bez výraznějšího pokroku. Problematice obnovení provozu Poldi Konstrukčních ocelí, tj. sochorové válcovny a elektroocelámy na Dříni, představitelé firmy ProWin i nadále spolupracují s firmou Blax Corporation a Maxsteel International Group na aktivitách, které mají za cíl od 1. července 1997 zahájit přípravné práce související s postupným obnovováním výroby.

Současně bude Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále podporovat aktivity zaměřené na rozšiřování investičních možností do kladenského regionu s cílem eliminace nepříznivých dopadů souvisejících s případem Poldi.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost. Protože jsem nechtěl hovořit příliš dlouho, dovoluji si na závěr připomenout, že další podrobnosti jsou obsaženy v předložené informaci. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP