Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 3. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


22. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Předseda PSP Miloš Zeman
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Miroslav Sládek
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Ivan Langer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslankyně Milena Kolářová


21. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Procházka
Poslankyně Radomíra Nývltová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Michal Prokop
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Michal Prokop
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Miroslav Grégr
Poslankyně Radomíra Nývltová
Poslanec Michal Frankl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Pavel Tollner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 12 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


23. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Libor Novák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Libor Novák
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 14.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


24. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. podle sněmovního tisku 125 - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Michal Prokop


25. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny od začátku druhého volebního období

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Milada Emmerová
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


26. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 229

Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


27. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Miloš Titz
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Pavel Maixner
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Maixner
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Zajíc
Ministr životného prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena v 18.23 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.12 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


26. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 229

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 20.31 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP