Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 4. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Stanislav Gross


28. Zpráva o situaci ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Ředitel VZP Jiří Němec
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Taťána Jirousová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Ústřední ředitel VZP Jiří Němec
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze byla přerušena v 10.35 hodin.)
(Schůze byla zahájena v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Eduard Bureš
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Václav Grulich
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 11.47 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 13.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Eduard Bureš
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jiří Honajzer Zahajuji hlasování poř. č. 80 a ptám se
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


23. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - druhé čtení

Poslanec Libor Novák
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Zdeněk Zajíček


26. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 229

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Mach
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996, podle sněmovního tisku 185

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jozef Wagner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 14.12 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 14.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner. Domnívám se, že není příliš, o čem uvažovat. Rozpočtový výbor přijal usnesení k oběma dvěma návrhům a pak, jestli někdo chce o něčem uvažovat, tak mu dám ještě téma
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Milan Loukota


30. Závěrečná zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za první volební období 1993 - 1997 (sněmovní tisk 168)

Poslanec Zdeněk Klanica


31. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činností a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1996, podle sněmovního tisku 173

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


32. Usnesení rozpočtového výboru k informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a. s. o pojišťování vývozních úvěrových rizik

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner


33. Usnesení rozpočtového výboru k informaci České exportní banky a. s. o zvýhodněném financování za rok 1996

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Karel Vymětal


34. Návrh rozpočtového výboru na způsob projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner


35. Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Pavel Maixner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 16.26 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP