Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 7. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Pavel Dostál
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 14.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.38 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Vik
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Bláha


36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce 1. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)

Předseda vlády ČR Václav Klaus


32. Usnesení rozpočtového výboru k informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a. s. o pojišťování vývozních úvěrových rizik

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Marek Benda


33. Usnesení rozpočtového výboru k informaci České exportní banky a. s. o zvýhodněném financování za rok 1996

Poslanec Jan Třebický


35. Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA

Poslanec Zdeněk Krampera


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednaná v Haagu 25. října 1980, podle sněmovního tisku 144 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Nájemník


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a Podpis protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu, podle sněmovního tisku 133 - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Daniel Kroupa
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.19 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.17 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce 1. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 19.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.48 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Josef Hojdar
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Eduard Zeman
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Stanislav Gross


29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996, podle sněmovního tisku 185

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 23.07 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP