Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 9. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Praze dne 19. března 1997, podle sněmovního tisku 183 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec František Chobot
Poslankyně Zuzka Rujbrová


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 186 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jan Třebický


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze, podle sněmovního tisku 199 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Michal Frankl


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997, podle sněmovního tisku 212 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslankyně Vlasta Štěpová


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 197 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslankyně Vlasta Štěpová


55. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou, podle sněmovního tisku 205 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jaromír Kalus


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, podle sněmovního tisku 216 - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jiří Novák


57. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 171 - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Vik


58. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 172 - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Robert Kopecký
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec František Brožík
Poslanec Josef Ullmann


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona ČNR č. 38/1993 Sb., a zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 139 - třetí čtení

Poslanec Milan Ekert
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


60. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - třetí čtení

Poslanec Tomáš Páv
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Tomáš Páv
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Jozef Wagner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Ivana Plechatá
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Anna Röschová
Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se zde množí dotazy, jakým způsobem budeme pokračovat v jednání před polední přestávkou, oznamuji, že předpokládám, že bychom jednali tímto způsobem


61. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 143 - třetí čtení

Poslanec Petr Hulinský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Libor Novák
Poslanec Roman Češka
Poslanec Robert Kolář


62. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


63. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Robert Kolář


64. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


65. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


66. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


67. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


68. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Fondu národního majetku

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Robert Kolář
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 13.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Dušan Navrátil
Poslanec Robert Kolář


69. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996, podle sněmovního tisku 184 - třetí čtení

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 132 - třetí čtení

Poslankyně Anna Röschová


71. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - třetí čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Prokop
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


72. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Libor Novák
Místopředseda PSP Jiří Vlach


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 178 - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Gross


74. Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, podle sněmovního tisku 176 - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Libor Novák
Poslanec Libor Ambrozek

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Robert Kolář


65. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


66. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


68. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Robert Kolář


67. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Libor Ambrozek


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 178 - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Kočárník
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena 20.07 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP