Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 13. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 13. schůze, 4. září 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Miroslav Grégr
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec František Kozel
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 11.07 hod.)
(Schůze opět zahájena v 11.47 h.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Stanislav Gross
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek


10. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 12.24 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


12. Informace vlády o povodňové situaci

Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Svatomír Recman
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.54 do 15.59 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)


30. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády, přičemž odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců budou zařazeny jako úvodní bod jednacího dne ve čtvrtek 4. září 1997 a pro ústní interpelace poslanců na členy vlády se vyčleňuje doba v týž den od 16.00 hodin do 18.30 hodin.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jindřich Nehera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Květoslava Čelišová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiří Gruša
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Milan Loukota
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Rudolf Šmucr
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Jana Pešková
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiří Gruša
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Gruša
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 18.23 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.36 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


12. Informace vlády o povodňové situaci

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Grulich
Ministr financí Pilip mně odpověděl - a odpovídá to realitě - že situace těchto domů a majitelů těchto domů a bytů je řešena ve vládním usnesení z 13. srpna, a také ministr pro místní rozvoj Kvapil zapracoval už tuto záležitost do projektu, které vládě předkládal. Bylo by toho mnoho, o čem se dá hovořit, ale výsledkem by mělo být jedno
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Miloš Melčák
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 20.53 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP