Středa 22. října 1997

 

(pokračuje Ledvinka)

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

64.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb.,
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb.,
/sněmovní tisk 166/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce předkladatelů poslanec Vojtěch Filip a zpravodaj hospodářského výboru kolega Ivan Vrzal.

Ve druhém čtení nebyly předneseny pozměňovací návrhy ve smyslu § 95, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nyní otevírám rozpravu, do které zatím přihlášky nemám. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana kolegy Filipa, jestli si přeje přednést závěrečnou zprávu. Je tomu tak. Slova se ujme pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, vzhledem k tomu, že nepadly žádné pozměňovací návrhy, nezbývá mi, než vás požádat, abyste tento návrh zákona podpořili. Myslím, že diskuse jak v prvním, tak ve druhém čtení dala za pravdu těm, kteří jsou toho názoru, že je správné § 67 do zákona o konkurzu a vyrovnání zařadit.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím zpravodaje, aby se ujal slova. Slova se ujme pan kolega Vrzal.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě nezazněly žádné pozměňovací návrhy, ale pouze bych upozornil na určitou souvislost s vládním návrhem zákona o konkurzu a vyrovnání, kde pan poslanec Filip vznesl k tomuto návrhu pozměňovací návrh, který je totožný s tímto návrhem zákona. Čili v případě, že bude přijat tento návrh zákona, tak nebudeme moci hlasovat o pozměňovacím návrhu v tomto zákoně a opačně, pokud nebude tento návrh přijat v tomto návrhu novely zákona, budeme stejně ještě jednou o něm hlasovat jako o pozměňovacím návrhu při projednávání vládního návrhu novely zákona o konkurzu a vyrovnání.

Co se týká předlohy zákona, nedoporučuji přijetí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přednesl návrh na usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb., podle sněmovního tisku 166.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování č. 193. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 96, proti 98 poslanců.

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli, děkuji zpravodaji. Tím jsme projednali bod 64.

 

Bod 65 podle schváleného programu nemůžeme projednávat, neboť byl vrácen k novému projednání.

Nyní se budeme věnovat projednávání bodu

 

66.
Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
/sněmovní tisk 176/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Zdeněk Jičínský a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 176/3. Prosím pana kolegu Marka Bendu, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám.

Do rozpravy se hlásí pan kolega Jičínský. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, tento návrh, který představuje drobnou novelu zákona o Kanceláři prezidenta republiky, byl projednán v obou čteních a já žádám poslance, aby jej ve třetím čtení podpořili.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se již nikdo nehlásí. Ještě jednou se ptám, pokud chce využít zástupce navrhovatelů ještě jednou závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan kolega Benda. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: V rozpravě v rámci druhého čtení byl přednesen jeden jediný návrh, a to návrh pana poslance Jičínského, který navrhuje do § 3 odst. 3 před slovo "majetek" vložit slovo "nemovitý". Předpokládám, že pan navrhovatel doporučuje, protože je to jeho návrh. Já tento návrh také doporučuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu tak, jak navrhl pan kolega Benda.

 

Zahájil jsem hlasování č. 194. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 160, proti 8 poslanců, návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Žádné další návrhy nebyly předloženy, čili můžeme hlasovat o celém tisku. Doporučuji sněmovně, aby nepřijala tento tisk.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, podle sněmovního tisku 176, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování č. 195. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 99, proti 95 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci předkladatelů, děkuji panu kolegu Bendovi. Tím jsme projednali bod 66.

 

Bod 67 nemůže být projednáván, neboť byl zamítnut ve druhém čtení.

Nyní se budeme věnovat projednávání bodu

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti paní Vlasta Parkanová a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Vrzal.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 219/4. Žádám pana kolegu Vrzala, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu tímto otevírám.

Do rozpravy nemám žádných přihlášek, nikdo se do ní nehlásí. Hlásí se pan kolega Zajíček a ujme se slova. Prosím, pan kolega Filip má přednost. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Myslím, že to bylo jedno, kdo řekne návrh. Tady se uvažovalo velmi intenzívně o tom, jakým způsobem se zabývat konkursní podstatou a padl tu návrh, který, myslím, přednášel kolega Zajíček, na vypuštění jednoho odstavce § 27. Já jsem přesvědčen, že samotné vypuštění je v rozporu s logikou práva, že by zhoršovalo situaci jak věřitelů, tak samotného správce konkursní podstaty a venkoncem i soudu.

Nemohu jinak, než navrhnout opakování druhého čtení v této věci, protože ve třetím čtení bychom samotné vypuštění nemohli opravit tím, že přečteme text, který by tam měl být. Myslím, že to není otázka politické prestiže nebo něčeho jiného, je to otázka posouzení. Myslím, že to může jak kolega Zajíček, kolega Novák a další potvrdit, že o tuto záležitost jde. Asi bychom poškodili zejména banky, finanční úřady apod. Moc bych prosil, aby sněmovna souhlasila s vrácením do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Zajíček.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se všem omlouvám, že jsem svým pozměňovacím návrhem rozpoutal odbornou diskusi na téma konkursní podstaty tak, jak ji zmiňoval pan kolega Filip.

Nicméně, přesto se domnívám, že problémy, které v praxi přináší ustanovení zákona, konkrétně ustanovení § 27 odst. 5, jsou vážné, že by bylo velmi důležité se nad tím zamyslet. My jsme ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti nad tím během včerejšího dne pracovali, máme konkrétní návrhy, jak tuto problematiku řešit, a pokud by bylo znovu otevřeno druhé čtení, v podstatě okamžitě, já bych upravil svůj pozměňovací návrh, který jsem podal, ve smyslu dohody Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti a mohli bychom hned poté druhé čtení ukončit a v následujících lhůtách, které samozřejmě podle zákona platí, tento zákon ještě na tomto plénu ve třetím čtení schválit.

Já se tedy přimlouvám v tento okamžik za vrácení do druhého čtení a okamžité otevření druhého čtení tak, aby tento pozměňovací návrh mohl zaznít.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh, budeme o něm hlasovat. Z logiky věci vyplývá, že když dáme souhlas s tímto hlasováním, zařazujeme nový bod, a to ihned.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 196. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 157, proti 21 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Slova se ujme pan kolega Vlach.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane místopředsedo. Zdržím vás jen o dalších dvacet vteřin. Všichni jsme pro, ale prosím, abychom hlasovali o tom, že právě na teď zařazujeme bod, o jehož nové existenci jsme rozhodli.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Věřte mi, že právě o tom jsem chtěl nechat hlasovat, takže jste nás připravil o dvacet vteřin.

 

Zahájil jsem hlasování č. 197. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 99, proti 43 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je tedy

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - opakované druhé čtení

 

Táži se paní ministryně spravedlnosti paní Vlasty Parkanové, zda chce v tomto opakovaném druhém čtení úvodem vystoupit. Není tomu tak. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Vrzal. Nechce.

Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan kolega Zajíček. Prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Grégr.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, ustanovení § 27 odst 5 způsobilo značné obtíže v praxi. Šlo zejména o případy, kdy se u plátců věřitel obrátil přímo na ručitele, zejména na banku, která poskytla bankovní záruku. Ta pochopitelně plnila jemu. Uvedené ustanovení však zakládalo jeho povinnost plnit i vůči konkursní podstatě, takže docházelo k dvojímu plnění. Z toho důvodu jsem původně navrhl, aby toto ustanovení bylo vypuštěno.

Po konzultacích s odborníky z ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, z bankovního sektoru a právní teorie jsem dospěl k závěru, že toto ustanovení by nemělo být zrušeno jako celek. Má své opodstatnění v tom, že zajišťuje, aby nedocházelo ke zvýhodnění některých věřitelů tím, že byli uspokojováni mimo režim konkursu. Proto upouštím od návrhu, aby bylo vypuštěno. Tímto stahuji svůj původní návrh.

Avšak pokud jde o ručení včetně bankovních záruk a záruk poskytovaných státem zahraničním subjektům, je na místě, aby se toto ustanovení neuplatňovalo. Důvodem k tomu je, že plní-li ručitel přímo věřiteli, vstupuje na jeho místo a lze s ním tedy počítat jako s konkursním věřitelem. To ovšem předpokládá, aby ručitel sám podal přihlášku ke konkursu, i když bude podmíněno tím, že bude plnit místo úpadce jeho věřiteli. Z toho pak vyplývá pozměňovací návrh, který podávám místo svého původního pozměňovacího návrhu. Podstata tohoto nového pozměňovacího návrhu spočívá v tom, že vylučuje použití § 27 odst. 5 vůči ručiteli, tj. včetně bankovních a státních záruk.

Současně však je třeba doplnit § 20 o další odstavec, který počítá s podmíněnými přihláškami ručitelů. Můj pozměňovací návrh proto zní:

1. Za § 20 odst. 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní: "Odst. 4 - Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli." Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

2. § 27 odst. 5 zní: "Odst. 5 - Od osob, které zajišťují pohledávky vůči úpadci, si správce vyžádá a vymáhá plnění ve prospěch podstaty. Jakmile je toto plnění poskytnuto, stane se pohledávka této osoby pohledávkou v konkursu, aniž by bylo třeba ji přihlásit. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Grégr, připraví se pan kolega Filip.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, bylo několikrát hovořeno, že se jedná o velice důležitý zákon, který může výrazným způsobem ovlivnit existenci či neexistenci řady velice důležitých podniků a organizací. Domnívám se, že v takovémto chvatu nelze zopakovat druhé čtení, a proto podávám procedurální návrh, aby tento zákon byl vrácen do prvého čtení. Opírám to i o nesouhlas s některými přijatými pozměňovacími návrhy Svazu průmyslu.

V případě, že tento procedurální návrh by nebyl přijat, navrhuji, aby byl ze zákona vypuštěn celý § 4 a), to znamená odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto paragrafu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Filip. Použili jsme opět klakson, protože se za chvíli bude hlasovat.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane premiére, paní a pánové, abych vyhověl jednacímu řádu této sněmovny, zopakuji svůj návrh, který jsem předložil ve druhém čtení vládního návrhu zákona o konkursu a vyrovnání. Žádám doplnit do textu zákona nový § 67 e), který bude znít: Soud nemůže prohlásit konkurs ohledně dlužníka, kterým je zdravotnické zařízení státu nebo obce, a to nejméně do 31. 12. 1998, pokud s tím dlužník a jeho zřizovatel neprojeví souhlas. To neplatí pro další zařízení a organizace soustavy zdravotnických zařízení - v poznámce: § 31 a § 32 zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění změn a doplňků.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že návrh kolegy Grégra je nehlasovatelný ve smyslu jednacího řádu, zvedám jeho podnět v tom smyslu, že navrhuji vrátit k novému projednání výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Holub.

 

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, pro případ, že by nebyl přijat návrh, který zde vznesl můj předřečník, svolávám jednání hospodářského výboru na pátek v 8.00 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, poprosím, aby mě sledoval zpravodaj pan kolega Vrzal. Chci jen oznámit tuto informaci. Prosím, abyste to sledovali.

Pane kolego, doufám, že je zde obecná shoda, že všechny pozměňovací návrhy přednesené v prvním druhém čtení platí i pro toto opakované druhé čtení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Ano. V tomto okamžiku jsou vzneseny návrhy, které jsou vlastně z opakovaného druhého čtení, plus návrhy, které byly ve třetím druhém čtení vzneseny. Tím jsem chtěl připomenout, že již potřetí projednáváme tento zákon ve druhém čtení. V tomto okamžiku můžeme hlasovat o návrhu, který vznesl pan poslanec Grégr a byl upřesněn panem kolegou Vymětalem. Návrh je procedurální a je na vrácení k novému projednání hospodářskému výboru. Tento návrh nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme nyní hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Vymětal, to znamená o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Ano, odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Kdo souhlasí s návrhem, předneseným panem kolegou Vymětalem, ať to dá ve 198. hlasování najevo. Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 78, proti 96 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Pro mne je zřetelné, že tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji panu kolegovi Vrzalovi.

Zdá se mi, že mohu definitivně - se souhlasem pana kolegy Holuba - říci, že na pátek není svolán hospodářský výbor. Prosím, pan kolega Holub upřesní.

 

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, právě naopak - výbor je svolán. A je svolán k tomu, aby se zabýval pozměňovacím návrhem pana poslance Zajíčka.

Děkuji za pozornost.

 

  Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan kolega Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, domnívám se, že bychom měli i při zasedání výboru dodržovat jednací řád. Domnívám se, že svolání hospodářského výboru, které tady předvedl jeho předseda, odporuje § 36 odst. 2 našeho jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vyři"te si to ve výboru. Je to jenom informace.

 

Poslanec Michal Kraus: Já nejsem členem výboru, ale jenom dávám na vědomí, že takto svolaný výbor nemůže být platný. A pokud bude projednávat, nemůže pro naše jednání být usnesení právoplatné. Je potřeba dodržovat jednací řád. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, pokud mohu vzít za platné vaše oznámení z předmalé chvíle, že je tento bod skončen (Ano.), tak se domnívám, že bychom měli dál pokračovat třetím čtením vládního návrhu ústavního zákona o zřízení VÚSC. Jestli tomu tak skutečně je, pak po dohodě s některými předsedy klubů prosím o půlhodinovou přestávku pro jednání klubu, resp. o přestávku do 18 hodin.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Sejdeme se v 18.00 hodin po přestávce, kterou jsem právě vyhlásil.

 

(Schůze opět přerušena v 17.33 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 18 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám oznámil dvě věci: Nejprve, abych vás upozornil na to, že pan kolega Holub svolal výbor hospodářský podle § 36 odst. 1, nikoli podle odst. 2, a druhou, pan kolega Sládek, předseda klubu SPR-RSČ, mě požádal o přestávku do 19.00 hodin.

Vzhledem k situaci, do které jsme se dostali, mu vyhovuji, končím dnešní schůzi s tím, že se sejdeme zítra ve 20.00 hodin.

(Potlesk v sále.)

Omlouvám se, zítra v 9.00 hodin s tím, že budeme projednávat podle schváleného pořadu tyto body: Už jsme schválili, že prvním bodem ve čtvrtek bude zákon o bankách a potom třetí čtení tak, jak jsme si schválili později.

Organizační výbor svolává předseda sněmovny na 18.20 hodin.

Děkuji vám.

 

(Schůze přerušena v 18.02 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP