Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 17. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 17. schůze, 2. prosince 1997

Následující část


(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Gross
Poslankyně Anna Röschová
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Pavel Maixner
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jan Vik
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Radim Turek


1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/3 a 270/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Rostislav Čevela


2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář


4. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 337/1992., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Brožík


5. Návrh poslance Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu /zákon o střelných zbraních/ /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Kužílek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ondřej Huml
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP