Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 17. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 17. schůze, 3. prosince 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 11.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jiří Vlach


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Jozef Wagner


7. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1997 /sněmovní tisk 299/

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach


17. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Radomíra Nývltová
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Bašta
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Robert Kolář


10. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář


11. Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


12. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


13. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu

Místopředseda PSP Jiří Vlach


14. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku

Poslanec Robert Kolář


15. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 13.32 hod.)
(Schůze znovu zahájena v 15.11 hodin.)


11. Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Robert Kolář


12. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


13. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu

Poslanec Robert Kolář


14. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.17 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.35 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /vládní návrh/ /sněmovní tisk 325/

Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Zajíc
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Machovec
Poslanec František Novák
Poslanec Karel Mach
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec


18. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákona č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Josef Krejsa
Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Hana Orgoníková


19. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Langer


20. Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Petr Vrzáň
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.13 hod.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP