Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 17. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 17. schůze, 10. prosince 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Šulák


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Miloslav Ransdorf


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vilém Holáň


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru /CEATS/ a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru /CEATS/, podepsané v Bruselu dne 24. Září 1997 /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Petr Šulák


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Maštálka


25. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Zdeněk Krampera


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivan Pilip


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Vrzáň
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Vojtěch Filip


29. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Svoboda
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Robert Kolář


11. Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Robert Kolář


12. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


13. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu

Poslanec Robert Kolář


14. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.21 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář


29. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Petr Zajíc
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec František Novák
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Machovec


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Martin Smetana
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl


31. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jaroslav Zvěřina


32. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k restrukturalizaci nemocnic

Poslanec Jiří Maštálka
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Maštálka


33. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.33 hod.)
(Schůze opět zahájena v 16.39 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Černý


49. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský


50. Zpráva o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky /sněmovní tisk 285/

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


51. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 1997

Poslanec Jan Třebický


52. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1997

Poslanec Jan Třebický


53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Petr Vrzáň
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 17.52 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP