Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 17. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 17. schůze, 11. prosince 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Miloš Zeman


38. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vladimír Procházka
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 10.17 hodin)
(Schůze opět zahájena v 10.32 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


39. Návrh poslance Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu /zákon o střelných zbraních/ /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Jednání přerušeno v 10,47 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jan Vidím


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Ivan Vrzal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze byla přerušena v 11.04 hod.)
(Schůze opět zahájena v 11.26 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Ivan Vrzal


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Tyl
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miroslav Tyl
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Ondřej Huml
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


49. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 13.23 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


55. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Rudolf Šmucr
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Radomíra Nývltová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena v 16.52 hod.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslankyně Jana Pešková
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Maixner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr vnitra ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Květoslava Kořínková
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Květoslava Kořínková
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena v 18.24 hod.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP