Pátek 12. prosince 1997

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo - pan poslanec Ullmann se hlásí zřejmě s námitkou.

 

Poslanec Josef Ullmann: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, mám pocit, že jsme přeskočili jako pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům pozměňovací návrh, který je v tisku pod č. 46, nadepsaný jako pozměňovací návrh k návrhu poslance Ullmanna, pořadové číslo 18, který předložil pan poslanec Holáň. Když jsme tuto techniku přijali, myslím si, že bychom měli nejdříve hlasovat o něm.

 

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se, je to tak. Pane ministře, prosím o stanovisko. Ponecháváme na zvážení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 se z přítomných 199 pro vyslovilo 95 poslanců, proti 31. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní místopředsedkyně, přece jen jsem udělal chybu, omlouvám se. Rozpočtový výbor ve svém usnesení schvaluje mimo jiné řešení zemědělských dotací a protože je schvaluje, tak lze považovat body uvedené pod 48/1 - 48/4 za pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtového výboru, a proto si myslím, že by se mělo hlasovat o těchto návrzích pana poslance Smetany nyní. Požádal bych ale pana poslance Smetanu o vyjádření, zda si přeje, aby se hlasovalo o všech návrzích vcelku nebo odděleně tak jak byly navrženy.

 

Poslanec Martin Smetana: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych, aby bylo hlasováno o jednotlivých variantách zvlášť.

 

Poslanec Jozef Wagner: Můžeme hlasovat o variantě A. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je zamítavé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o variantě A v hlasování pořadové číslo 238. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 se z přítomných 200 poslanců pro vyslovilo 22, proti 148. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K návrhu 48/2 je rovněž stanovisko zamítavé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 se z přítomných 200 poslanců pro vyslovilo 20, proti 156. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K návrhu 48/3 jsou stanoviska rovněž zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 se z přítomných 200 pro vyslovilo 18, proti 156. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: I k poslednímu návrhu pana poslance Smetany jsou stanoviska zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 se z přítomných 200 pro vyslovilo 22, proti 150. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Možná by se mělo hlasovat i o posledním pozměňovacím návrhu, protože jsem ho opomněl v rozpravě označit jako legislativní. Je to pouze záměna textu. Společné pracoviště Akademie věd a University Palackého má být obdarováno pro výzkum rakoviny. V původním usnesení rozpočtového výboru je adresátem prostředků Akademie věd. Byli jsme požádáni, aby adresátem prostředků byla Palackého universita Olomouc. Proto tato změna. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 se z přítomných 200 pro vyslovilo 176, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní jsme už skutečně uzavřeli pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům a můžeme přistoupit k hlasování o usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 se z přítomných 200 pro vyslovilo 121, proti 59. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o dalších pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Protože jsme již hlasovali o pozměňovacích návrzích pod čísly 1, 2, 3, 4, přistupujeme i k pozměňovacímu návrhu číslo 5 pana kolegy Recmana.

Stanovisko pana ministra je zamítavé, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 se z přítomných 200 pro vyslovilo 39, proti 149. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh je pana kolegy Recmana, uvedený pod číslem 6.

Stanovisko pana ministra - nedoporučuje, zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 245 se z přítomných 200 pro vyslovilo 94, proti 83. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh pana poslance Kapouna, uvedený pod číslem 8.

Pan ministr i zpravodaj doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 246 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 se z přítomných 199 pro vyslovilo 170, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: V pořadí devátý je návrh pana poslance Klanici.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 247 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 se z přítomných 200 pro vyslovilo 62, proti 108. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další z návrhů předložil pod číslem deset pan kolega Tešnar, později pan Sehoř.

Pan ministr i zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 248 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 248 se z přítomných 200 pro vyslovilo 81, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Jedenáctým návrhem v pořadí je návrh pana poslance Hojdara.

Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 249 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 se z přítomných 200 pro vyslovilo 74, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dvanáctý návrh rovněž předložil kolega Hojdar.

Rovněž nedoporučujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 250 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 se z přítomných 200 pro vyslovilo 72, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Třináctý návrh v pořadí je návrh pana poslance Machovce.

Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 251 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 se z přítomných 200 pro vyslovilo 49, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Čtrnáctý návrh v pořadí je návrh pana poslance Václavka.

Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 se z přítomných 200 pro vyslovilo 81, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Patnáctý návrh v pořadí je návrh pana poslance Macháčka, který pan ministr i zpravodaj doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 253 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 se z přítomných 199 pro vyslovilo 134, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K dalšímu návrhu řekne pan ministr stanovisko osobně.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: V logice předchozího rozhodnutí by bylo hlasovat proti tomuto návrhu, čili v 16 ne.

 

Poslanec Jozef Wagner: Zpravodaj rovněž ne. Nedoporučujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se o návrh pořadové číslo 16 pana poslance Macháčka, to nebylo řečeno.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 254 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 se z přítomných 200 pro vyslovilo 82, proti 90. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí - sedmnáctý - je rovněž návrh pana poslance Macháčka.

Ani pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 255 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 se z přítomných 200 pro vyslovilo 81, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K návrhu pana poslance Ullmanna řekne pan ministr své stanovisko osobně.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Návrh 18 je několikátý návrh stejné věci - Ostrava-Poruba, jako návrh poslance Holáně apod. Podle mého názoru je to v kompetenci Ministerstva zdravotnictví a vlády takové rozhodnutí případně učinit. Bod 18 to dělá meziresortním převodem bez souhlasu příslušného ministra, z jehož kapitoly by byly prostředky odebrány, takže nedoporučuji.

 

Poslanec Jozef Wagner: Zpravodaj rovněž nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 se z přítomných 198 pro vyslovilo 67, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: V pořadí 19. je návrh paní poslankyně Jirousové. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 se z přítomných 200 pro vyslovilo 71, proti 110. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pod označením 20/1 je uvedena první alternativa návrhu pana poslance Kudláčka. Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 se z přítomných 199 pro vyslovilo 22, proti 137. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní budeme hlasovat o druhé variantě téhož návrhu pana poslance Kudláčka. Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 se z přítomných 199 pro vyslovilo 21, proti 143. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: V pořadí 21. návrhem je návrh pana poslance Melčáka, který ani pan ministr, ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 260 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 se z přítomných 200 pro vyslovilo 74, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP