Pátek 12. prosince 1997

 

Poslanec Jozef Wagner: Návrh 22. v pořadí je návrh pana poslance Krejsy. Ani pan ministr, ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 se z přítomných 199 pro vyslovilo 44, proti 124. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní budeme hlasovat o 23. návrhu v pořadí, rovněž pana poslance Krejsy. Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 se z přítomných 200 pro vyslovilo 67, proti 94, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: V pořadí 24. je rovněž návrh pana poslance Krejsy. Stanoviska jsou rovněž zamítavá. (Námitky ze sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh je zřejmě, pane zpravodaji, nehlasovatelný.

 

Poslanec Jozef Wagner: Ano, omlouvám se, je nehlasovatelný. 25.návrhem je rovněž návrh pana poslance Krejsy. Ten návrh, domnívám se, je hlasovatelný, ale za předpokladu, že nebude přijat, je už nehlasovatelný návrh 26. Stanoviska jsou samozřejmě zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 263 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 se z přítomných 200 vyslovilo pro 42, proti 146. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Tím se stalo to, co jsem uvedl u bodu 25, že bod 26 je nehlasovatelný. Pan kolega souhlasí. Takže můžeme přistoupit k bodu 27, návrh pana poslance Štraita. Stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 264. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 se z přítomných 200 pro vyslovilo 59, proti 102. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: 28. návrhem v pořadí je rovněž návrh pana kolegy Štraita. Stanoviska jsou rovněž zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 se z přítomných 200 pro vyslovilo 57, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dalším v pořadí je návrh 29. pana poslance Krause. Stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 266 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 266 se z přítomných 200 pro vyslovilo 86, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh pana poslance Vrzáně uvedený pod č. 30. Stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 se z přítomných 200 pro vyslovilo 77, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pod číslem 31 je uveden další z návrhů pana poslance Vrzáně. Stanoviska jsou rovněž zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 se z přítomných 200 pro vyslovilo 57, proti 115. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dalším v pořadí je pod číslem 32 rovněž návrh pana poslance Vrzáně. Po opravě je hlasovatelný a stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 269 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 269 se z přítomných 200 pro vyslovilo 42, proti 136. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní místopředsedkyně, domnívám se, že neprošel-li návrh č. 32, nelze hlasovat o návrhu č. 33. Zeptám se ale pana poslance Vrzáně, jestli s tímto výkladem souhlasí. (Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pan poslanec souhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: Takže můžeme přistoupit k návrhu č. 34. Stanoviska jsou rovněž zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 270 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 270 se z přítomných 200 pro vyslovilo 35, proti 141. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod č. 35 pana poslance Vrzáně. Stanoviska jsou rovněž zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 271 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 271 se z přítomných 199 pro vyslovilo 35, proti 133. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pan ministr ani zpravodaj nedoporučují návrh 36 pana poslance Krampery.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 272 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 272 se z přítomných 200 pro vyslovilo 50, proti 131. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K dalšímu návrhu se pan ministr vyjádří.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: U dalšího návrhu se může ukázat, že má opodstatnění, ale způsob jeho krytí vede k tomu, že ho není možné doporučit. Bylo by možné tu problematiku řešit vnitřními převody uvnitř resortu nebo v návaznosti na pozměňující návrh, který tady avizoval pan poslanec Filip, to znamená, že by se na tyto účely mohly předběžně vázat nějaké deblokace, pokud by se je podařilo zrealizovat. V této podobě vzhledem ke způsobu krytí nedoporučuji, aby byl návrh schválen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 273 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 273 se z přítomných 200 vyslovilo pro 73, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh 38, rovněž pana poslance Hulínského. Ani pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 274 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 274 se z přítomných 200 pro vyslovilo 67, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K dalšímu návrhu přednese společné stanovisko pan ministr.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Další návrh počítá s realizací deblokací českých pohledávek vůči Ruské federaci, což je věc, která není jistá. Takto nejistý příjem nedoporučuji, aby byl zahrnut, resp. aby z něj byly kryty některé výdaje. Může být přijato doprovodné usnesení, které by navrhlo, že pokud se tyto deblokace realizují, tak se nějakým způsobem využijí. Ale aby se to rovnou zahrnulo do státního rozpočtu při malé míře jistoty, že tyto prostředky budou skutečně získány, to nepovažuji za dobré řešení. Takže nedoporučuji schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším návrhem předpokládám že byl rozuměn návrh 39 pana poslance Filipa.

Zahajuji hlasování poř. č. 275 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 275 se z přítomných 200 pro vyslovilo 61, proti 106. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dalším v pořadí 40. je návrh paní poslankyně Čelišové. Litujeme, ale doporučit jej nemůžeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 276 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 276 se z přítomných 200 pro vyslovilo 98, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh 41 rovněž paní poslankyně Čelišové. Nedoporučujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování poř. č. 277 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 277 se z přítomných 199 pro vyslovilo 42, proti 110. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Domnívám se, že návrh poř. č. 42 je po přijetí usnesení rozpočtového výboru nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nevidím námitky. (Protesty.) Jsou námitky. (Hlas: Osvětlit.)

 

Poslanec František Novák: Já bych žádal pana zpravodaje, kdyby své stanovisko blíže osvětlil, protože si myslím, že přijetím jsme nerozhodli o tom, že tento návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji, s námitkou se hlásí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, k hlasování č. 276 - bylo to o oněch 600 tisíc pro školství - chci poznamenat pouze do zápisu, že jsem hlasoval pro a na sjetině mám N. Byl bych rád, aby to bylo v zápisu, ale hlasování to neovlivnilo, takže nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní místopředsedkyně, domnívám se, že logika pozměňovacích návrhů k pozměňovacím návrhům byla sněmovnou uznána. Tento návrh by byl pozměňovacím návrhem k přijatému usnesení rozpočtového výboru, které ony prostředky už schválilo. Toto by bylo druhé hlasování k témuž. O té věci se již hlasovalo. Nedomnívám se, že je možné opakovat hlasování. Samozřejmě ten technický nebo procedurální problém může rozhodnout sněmovna hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Novák chce ještě k této věci vystoupit?

 

Poslanec František Novák: Z logiky tohoto odůvodnění ovšem vyplývá, že v tom případě měl dát zpravodaj hlasovat přesně v ten okamžik, kdy se o takto kvalifikovaných pozměňujících návrzích hlasovalo. Teď zdůvodňovat to rozhodování mně připadá nekorektní. (Potlesk v části sálu.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Nemám námitek, můžeme hlasovat. Sněmovna může rozhodnout o proceduře hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Po poradě s kolegy se domnívám, že nejčistší bude, bude-li sněmovna při vědomí všech problémů, které zde byly předneseny, hlasovat o tomto návrhu. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jozef Wagner: Zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 278 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 278 se z přítomných 199 pro vyslovilo 41, proti 110. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dalším v pořadí, 43. návrhem, je návrh pana poslance Maixnera. Obě stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 279 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 279 se z přítomných 200 pro vyslovilo 42, proti 134, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí, 44., je rovněž návrh pana poslance Maixnera a rovněž stanoviska jsou zamítavá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 280 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 280 se z přítomných 200 pro vyslovilo 63, proti 114, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí je návrh 45, který je hlasovatelný, protože neprošel návrh ani pana poslance Krause ani pana poslance Hulínského. Pan ministr i zpravodaj návrh paní poslankyně Šojdrové doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 281 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 281 se z přítomných 200 pro vyslovilo 139, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh je návrh pana poslance Holáně, který byl hlasován, to je pod bodem 46, takže můžeme přistoupit k návrhu pod bodem 47, který se ještě nehlasoval, to je návrh paní poslankyně Rujbrové. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 282 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování č. 282 se z přítomných 200 pro vyslovilo 51, proti 96. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Návrh 48, 1, 2, 3, 4 byly již hlasovány, návrh 49 byl hlasován, takže přistupujeme k návrhu 50 - zvýšit příjmy za prodej zařízení Lipnice a snížit příjmy Akademii věd a tím jí poskytnout více prostředků. Svůj návrh nemohu nedoporučit. Pan ministr doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 283 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 283 se z přítomných 200 pro vyslovilo 79, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Tím jsme uzavřeli pozměňovací návrhy a s ohledem na to, že jsme se v podstatě shodli s panem místopředsedou Ledvinkou, který počítal se mnou, že jsme s nejvyšší mírou pravděpodobnosti neudělali žádnou chybu, nevyžádal bych si 30minutovou přestávku, ale pouze 5minutovou, abychom mohli provést velmi rychlou kontrolu, protože se mi zdá, že urychlit jednání sněmovny bude užitečné pro všechny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vyhlašuji 5minutovou přestávku. V 11.20 budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

(Schůze přerušena v 11.15 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP