Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 3. února 1998

Následující část


(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Mach
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Mach
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Ivana Plechatá
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Kužílek


1. Návrh na prodloužení lhůt u některých návrhů zákonů podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Robert Kolář


2. Návrhy poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marie Noveská
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Martin Stropnický
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Josef Krejsa


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip


5. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - druhé čtení

Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Anna Röschová


6. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Šimůnek
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 18.15 hod.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP