Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 4. února 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Martin Smetana
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Josef Ullmann


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení

Poslanec Josef Borák


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Bratinka
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Libor Ambrozek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Brožík
Ministr financí ČR Ivan Pilip


11. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Ivan Langer


13. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr ČR Miloslav Výborný


14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Svoboda
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 12.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Uhde


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


16. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ivan Langer
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Hana Marvanová


14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Uhde


22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček


25. Návrh poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


26. Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Petr Vrzáň
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Koháček
Ministr ČR Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.12 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP