Pátek 13. února 1998

Poslanec Josef Ullmann: Nyní budeme hlasovat o návrhu G3 ze strany 17. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 250 bylo 170 přítomných, z toho pro návrh bylo 8, proti 115, takže návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Ullmann: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G4. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 251 ze 170 přítomných se pro návrh vyslovili 2 poslanci, proti bylo 119. Návrh nebyl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Josef Ullmann: Budeme tedy hlasovat o návrhu označeném jako G5. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že v hlasování číslo 252 ze 170 přítomných bylo 5 pro, 119 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ullmann: Budeme hlasovat o návrhu G6. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 253 ze 172 bylo 9 pro, 114 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Ullmann: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G7. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, kdo je proti? Konstatuji, že v hlasování 254 tento návrh nebyl přijat, když ze 172 přítomných získal 14 hlasů, proti bylo 116. Přecházíme tedy na stranu 18.

 

Poslanec Josef Ullmann: Ano a budeme hlasovat o návrhu G8. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Takže konstatuji, že hlasování číslo 255 skončilo nepřijetím tohoto návrhu: pro 11, proti 116, přítomných 172.

 

Poslanec Josef Ullmann: Pane předsedo, konstatuji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly podány v rámci druhého čtení, a že můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, pane kolego. Kolegyně a kolegové, přeje si někdo před finálním hlasováním novou registraci? Žádný požadavek tohoto typu nevidím, přednesu vám tedy návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a o doplnění některých dalších zákonů podle sněmovního tisku 261, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 jsme s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas, když ze 171 přítomných bylo 151 pro a nikdo nebyl proti. Blahopřeji navrhovateli, děkuji zpravodaji a pokračujeme dalším bodem.

Vidím, že ještě před tímto bodem se hlásí pan poslanec Karas. Máte slovo, pane starosto.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat, abyste rozhodli o tom, že bod číslo 80, třetí čtení tisku číslo 291, byl přesunut po přestávce na oběd. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, je to procedurální návrh, o němž dám bez rozpravy, jak mi ukládá jednací řád, hlasovat. Poté dám slovo paní poslankyní Röschové patrně s dalším procedurálním návrhem.

Takže návrh předkladatele zněl přesunout tento bod 80 až po polední přestávce, patrně jako první bod, pane kolego. Souhlasíte? Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 168 bylo pro 99, proti 9, takže návrh byl přijat.

Nyní uděluji slovo paní kolegyni Röschové.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní právě jsme se vypořádali s jedním dlouhotrvajícím dluhem, to je stavebním zákonem. Já bych velmi prosila a dávám procedurální návrh, zda by nyní nemohlo následovat třetí čtení novely zákona o rodině, což by byl ten druhý dluh, se kterým bychom se mohli vypořádat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Nemýlím-li se, je to programový bod číslo 85. Je tomu tak? Děkuji. Takže paní poslankyně Röschová navrhuje, abychom nyní předsunuli bod číslo 85 a zahájili, pokud s ním vyslovíme souhlas, jeho projednávání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh paní poslankyně Röschové byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 258 ze 170 přítomných bylo 97 pro a 19 proti.

Přeje si nás ještě někdo obšťastnit nějakým dalším procedurálním návrhem? Ano. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Houzák: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych ke včerejšímu hlasování číslo 109 uvést, že jsem hlasoval "ano" a ve stenozáznamu bylo "ne". Trvám na svém stanovisku, pouze jak jsem hlasoval.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Chápu to jako sdělení pro stenozáznam, nikoliv jako požadavek na revokaci hlasování. Dále se hlásí kolega Nečas.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Já se jmenuji Ambrozek, není pravda, co říkal pan předseda. Dámy a pánové, já bych chtěl jen uvést ke včerejšímu hlasování, že při hlasování číslo...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní.) Promiňte, pane poslanče, ve sněmovně zavládl takový hluk, že by vaše moudrá slova mohla nespravedlivě zapadnout. Proto nejdříve utiším poslance. Páni kolegové, prosím o klid. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Moudrá slova přenechám starším. Chtěl jsem sdělit, že v pořadovém hlasování 174 při zákoně o poplatcích za vypouštění odpadních vod, ač jsem byl zpravodajem tohoto zákona a byl jsem zde řádně zaregistrován, tak jsem ke svému překvapení zjistil, že toto hlasovací zařízení na to nezareagovalo a nejsem zde vůbec uveden. Takže žádám aspoň, aby při konečném hlasování bylo uvedeno, že jsem hlasoval pro.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP