Pátek 13. února 1998

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme o bodu 6. Zahájil jsem hlasování.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 ze 160 přítomných bylo pro 53, proti 51, 56 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Přejdeme k bodu 7.

 

Poslankyně Anna Röschová: Sedmý návrh pana poslance Květáka. Tady je to jednodušší. Zpravodajka i předkladatelka nesouhlasí s tímto návrhem.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o bodu 7. Zahájil jsem hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, když ze 159 se pro vyslovilo 6, proti bylo 105.

 

Poslankyně Anna Röschová: Osmý návrh pana poslance Květáka. Předkladatelka nesouhlasí, já zásadně nesouhlasím.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Jaký je rozdíl mezi souhlasem a zásadním nesouhlasem?

 

Poslankyně Anna Röschová: Citově zdůrazněný nesouhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Chápu. Děkuji a zahájil jsem hlasování. Kdo je pro bod 8, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 283 tento návrh nebyl přijat, když ze 160 přítomných bylo 17 pro a 105 proti, 105 zásadně nesouhlasících a nehlasovalo 38, což jsou zřejmě nesouhlasící. Přecházíme k bodu 9.

 

Poslankyně Anna Röschová: Body 9 a 10 jsou, domnívám se, jeden pozměňovací návrh, je zapotřebí hlasovat o obou najednou. Pan poslanec Květák souhlasí. Společné stanovisko předkladatelky i zpravodajky je souhlasné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tyto dva body, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 byl tento návrh přijat, když ze 160 přítomných bylo 125 pro a 3 proti.

Pevně doufám, paní kolegyně - ne, doufal jsem marně, ještě na stránce 34 je pozměňovací návrh pod písmenem K. Prosím tedy, abyste ho uvedla, a ostatní kolegy prosím o klid.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pozměňovací návrh paní poslankyně Rujbrové pod písmenem K. Předkladatelka souhlasí, já nesouhlasím.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 byl tento návrh přijat, když ze 159 hlasů získal 88 a proti bylo 40.

Předpokládám, paní kolegyně, že jsme tím vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. (Hluk v sále.) Prosím o klid!

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, k lítosti mé i sněmovny nevyčerpali, neboť byly předneseny ještě legislativně technické pozměňovací návrhy přímo k textu usnesení ústavně právního výboru, o kterých musíme hlasovat, a to byly dva moje legislativně technické návrhy a asi šest pana poslance Bendy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní.) Promiňte. Velice prosím pana poslance Jiřího Nováka, Vidíma a další, aby nás nerušili. Potom často nevíme, o čem hlasujeme.

Prosím, abyste tyto legislativně technické návrhy uvedla, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Röschová: Vážená sněmovno, pane předsedo, měla bych takový návrh, samozřejmě se souhlasem sněmovny. Vzhledem k tomu, že k oběma mým legislativně technickým návrhům a ke všem návrhům pana poslance Bendy je stanovisko předkladatelky i moje souhlasné, mohli bychom to spojit v jedno hlasování.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Myslím, že je to naprosto vynikající nápad. Je snad někdo jiného názoru? Sněmovna není jiného názoru, budeme tedy o všech těchto legislativních úpravách hlasovat jedním hlasováním, které teď zahajuji.

Kdo je pro tyto návrhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 byly tyto návrhy přijaty, když se pro ně vyslovilo 137 ze 162 přítomných, 1 byl proti.

Doufám, že nyní už platí má slova, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, takže děkuji zpravodajce za její úkol. Nyní mi dovolte, abych vám předložil návrh usnesení, který zní:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/82 Sb. a zákona č. 234/92 Sb. a některé další zákony, podle sněmovního tisku 128, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 287 jsme zákon o rodině přijali, když ze 165 přítomných bylo 133 pro a nikdo proti. (Potlesk.)

Blahopřeji kolegyni Rujbrové a děkuji kolegyni Röschové. Kolegyně a kolegové, do polední přestávky nám zbývá jedna hodina. Nyní se právě přihlásil kolega Kulka, kterému před projednáním dalšího bodu udílím slovo.

 

Poslanec Dušan Kulka: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych se na vás obrátit s procedurálním návrhem na úpravu pořadí projednávaných bodů, a to takto: body 83, tj. vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobku, a 84, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zařadit teď po skončení bodu 85 a dále pokračovat podle již schváleného pořadí bodů.

Tento návrh, nebudu to zastírat, přednáším proto, že pan ministr Kühnl, který je předkladatelem, by měl v odpoledních hodinách problémy. Musel by zrušit jednání se zahraničními partnery. Zpravodajové jsou s touto případnou změnou srozuměni a já vás prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Reprodukuji návrh - nyní projednávat body 83 a 84. O procedurálním návrhu, jak známo, se hlasuje bez rozpravy. Zahajuji proto hlasování o návrhu pana poslance Kulky.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 se z přítomných 159 pro vyslovilo 104, proti 6. Návrh kolegy Kulky byl přijat.

Takže nyní podle této naší dohody přecházíme k bodu 83, což je

 

83.
Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků
/sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

 

Poprosím pana ministra Kühnla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a poprosím pana poslance Plachého, aby se ujal své role zpravodaje hospodářského výboru.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP