Pátek 13. února 1998

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, je tomu tak. A nyní bychom hlasovali jako o celku o bodech, které jsou uvedeny pod body A1 - 12, včetně. Pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje přijetí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahájil jsem hlasování.

 

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 299 jsme tento návrh schválili poměrem hlasů 139 pro, nikdo proti ze 164 přítomných. Tím jsme dorazili k onomu bodu - tuším - A13.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Navrhoval bych nechat si bod A13 a bod A46 až nakonec, kdy se vyrovnáme zároveň s nimi i s návrhy, které stojí proti nim jako protinávrhy. Takže bychom nyní hlasovali o bodech A14 až A45 jako o celku. Pan ministr vyjádřil své stanovisko souhlasné, já rovněž doporučuji přijetí těchto bodů.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

 

Konstatuji, že hlasování s jubilejním číslem 300 skončilo přijetím tohoto návrhu, když pro bylo 141, proti nikdo, přítomných 164. Pokračujte, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Nyní provedeme ono vyrovnání se s bodem 13.

V bodu 13 se navrhuje vypuštění odstavce 1. Nicméně pan poslanec Vymětal ve svém návrhu uvedeném pod bodem E navrhuje naopak, respektive duch tohoto návrhu předpokládá ponechání § 3, odstavce 1. Já bych proto doporučoval hlasovat o jeho návrhu jako návrhu prvém. Pan ministr nedoporučuje přijetí, já rovněž ne.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Je křišťálově jasné, že hlasujeme o bodě A13, ano? (Hlasy: ne).

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Navrhuji hlasovat jako o prvním o návrhu uvedeném pod bodem E a v případě jeho nepřijetí bychom hlasovali o bodu 13. Omlouvám se za tento malý zmatek.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže teprve v případě nepřijetí o bodu 13. Ano, teď už je to zřetelné, hlasujeme o bodu E.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 byl tento návrh v bodě E přijat, když ze 165 přítomných bylo 87 pro a 72 proti.

Prosím ty, kdo se nezdržují dušených výkřiků v sále, aby potlačili své emoce.

Nyní budeme přecházet k dalšímu bodu. Prosím zpravodaje, aby nás s ním seznámil.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Konstatuji, že tím se stává bod A13 hospodářského výboru nehlasovatelným, a přecházíme k dalšímu bodu. Proti návrhu A46 zde stojí návrh uvedený pod bodem C3, který dává nové znění článku 2. Doporučuji opět hlasovat o tomto návrhu uvedeném pod bodem C3 jako o prvním, a v případě jeho přijetí bychom tedy nehlasovali o bodu A46.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: A zase stanovisko navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: V tomto případě pan ministr souhlasí s přijetím a zpravodaj rovněž doporučuje přijetí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, čili zase si ujasníme, o čem hlasujeme. Nyní hlasujeme o bodu C3. Je tomu tak? Výborně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro bod C3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Takže konstatuji, že pořadové číslo 302 vedlo k vítěznému přijetí tohoto návrhu, když z přítomných 163 bylo 140 poslanců pro a nikdo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže můžeme hlasovat dál: Bod A46 se stává nehlasovatelným, ale vzhledem k tomu, že bod B hlasovat nemusíme, byl přijat vlastně ve znění usnesení hospodářského výboru, všech těch odhlasovaných bodů, musíme hlasovat o bodu C1, tak jak byl legislativně technicky upraven. Pan ministr doporučuje přijetí, já rovněž doporučuji přijetí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, hlasujeme o bodu C1. Zahájil jsme hlasování.

Kdo je pro tento bod, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko! Kdo je proti tomuto bodu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 ze 163 přítomných bylo 75 pro a 64 proti, 24 nehlasovalo, takže bod C1 nebyl přijat. Prosím o uvedení bodu C2.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Bod C2 se týká § 2, písm. g). Pan ministr nedoporučuje přijetí, já samozřejmě jako předkladatel budu hlasovat pro jeho přijetí, jako zpravodaj se zachovám korektně a nechám na rozhodnutí sněmovny.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování o bodu C2.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 ze 162 přítomných se pro vyslovilo 38 poslanců, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: O bodu C3 jsme už hlasovali, proto můžeme přejít k bodu D, k návrhu pana poslance Miroslava Grégra, který se týká §2, písmeno s). Zde pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahájil jsem hlasování:

Kdo je pro tento návrh ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 se ze 164 přítomných 139 vyslovilo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Vzhledem k tomu, že o bodu E jsme již hlasovali zároveň s bodem A13, jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákoně jako o celku.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Takže přečtu vám jako obvykle návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona číslo 166 z roku 1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 273, ve znění pozměňovacích návrhů.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP