Pátek 13. února 1998

(Schůze zahájena ve 13.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Odpolední část schůze právě začala. Budeme projednávat třetí čtení bodů 80, 81, 82 a 86. Dále je v prvním čtení přerušené jednání o bodech 22 a 27, dále jsou ve druhém čtení body schválené na zařazení ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne, body 12 a 101. Potom budeme pokračovat prvními čteními.

Chci vám podat informaci, že hodlám kolem 16.00 hodiny dnes tuto schůzi přerušit. Říkám to proto, abyste si podle toho mohli zařídit svůj program, v naději, že sněmovna bude do 16.00 hodin usnášeníschopná a počet poslanců bude dostačující.

Dámy a pánové, dříve než začneme projednávat bod č. 80, dostal jsem informaci, že na zasedání ústavně právního výboru byla předsedkyní tohoto výboru zvolena paní poslankyně Jitka Kupčová. (Potlesk.) Srdečně jí blahopřeji.

Podle § 50 písm. t) sněmovna má za úkol potvrzovat předsedy výborů v jejich funkci po zvolení výborem. Byl bych rád, kdybychom k tomu mohli přistoupit bezprostředně, nemáte-li námitek. Není to nový bod, je to povinnost sněmovny se s tímto problémem vyrovnat.

Pan poslanec Benda se mnou nesouhlasí, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Nejsem si jist, zda se nejedná o nový bod. Těžko můžeme říci, že se nejedná o nový bod. Je to bod k hlasování této schůze, kde sněmovna musí hlasovat. Podle mého názoru to nemůžeme jen tak zařadit, jaký by byl výstup jen tak zařazeného hlasování?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bylo by to usnesení sněmovny s pořadovým číslem, které by příslušelo tomuto bodu. Pokud si vzpomínám, příliš podobných příležitostí nebylo, na žádný precedens si nevzpomínám. Je-li sněmovna toho názoru, o tom rozhodneme hlasováním, že bychom zařadili nový bod.

V tuto chvíli doporučuji zařadit formální nový bod, který by měl název "Potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru v její funkci". Určitě neuděláme chybu, když to tak uděláme.

V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Kdo souhlasí se zařazením bodu, jehož název jsem před chvílí řekl?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 307. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Pro je 82 poslanců, proti 14. Tento bod byl zařazen.

 

103.

Návrh na potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru ve funkci

 

Zopakuji v rámci tohoto bodu to, co jsem říkal na začátku. Ústavně právní výbor na svém zasedání tajným hlasováním zvolil svou předsedkyní paní poslankyni Jitku Kupčovou. Povinností sněmovny na základě § 50 písm. t) jednacího řádu je tuto volbu potvrdit.

Souhlasíte-li, přistoupili bychom k tomuto potvrzení ihned. Chce někdo v rozpravě v této věci vystoupit? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Rozhodneme o potvrzení hlasováním poř. číslo 308, které jsem právě zahájil.

Táži se, kdo je pro. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo. Pro 89, proti 4.

Konstatuji, že paní poslankyně Kupčová byla ve své funkci předsedkyně ústavně právního výboru potvrzena. Přejeme jí, aby výkon její funkce byl provázen pouze samými úspěchy.

Budeme nyní projednávat

80.
Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona,
kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 291/- třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Pan poslanec Langer i pan poslanec Karas zaujali místo u stolku zpravodajů. Konstatuji ještě před zahájením rozpravy, že pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 291/3.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Jako první se hlásí poslanec Ivan Langer.

Dámy a pánové, prosím o klid.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP