Pátek 13. února 1998

(pokračuje Kasal)

Paní a pánové, pozorně jsem poslouchal pana poslance Filipa, ale vidím, že i on má na mysli, že by se jeho návrh dal eventuálně upřesnit. Dám mu k tomu rád příležitost, než abych do toho sám zasahoval.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Samozřejmě je možné upřesnit tento návrh, protože několikrát zde bylo prezentováno, že na 24. února by byla svolána ještě jedna schůze, a sice 21., která by se týkala projednávání ústavního zákona. Myslím, že to říkal pan předseda sněmovny opakovaně. Netrval bych na 14.00 hod., ale v podstatě na 24.2., ale bylo to řešení, které by umožňovalo druhé čtení a pak dobu mezi druhým a třetím čtením využít v pokračování této schůze.

Samozřejmě, že je druhá varianta, že tento návrh upřesním tak - a já ho dávám ke zvážení sněmovně - abychom přerušení konali až po projednání návrhu zákona o zdravotním pojištění, ale protože nevidím paní ministryni, těžko mohu takový návrh vznášet. Kdyby zde byla přítomna, pravděpodobně bych návrh přednesl, ale nevím, kdy se dostaví. Zatím na svém návrhu trvám. Jestli mezitím dojde k nějaké poradě nebo k přerušení na poradu klubů z vládních stran, já však takové právo využít nechci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, paní ministryně Zuzana Roithová je na cestě, je před branami Poslanecké sněmovny. Nicméně návrh pana poslance Filipa bych doporučil modifikovat tak, aby v případě, že bude svolána 21. schůze, pokračovala 20. schůze hodinu poté, co skončí druhé čtení těch zákonů, které budou na 21. schůzi projednávány.

O návrhu, který pan poslanec Filip přednesl, dám hlasovat za tři minuty. Uvidíme, zda-li do té doby přijede paní ministryně. Doufám, že ano.

Vítám paní ministryni. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že paní ministryně přišla, k úctě k ženě a k paní ministryni svůj návrh modifikuji tak, že po projednání tohoto bodu bych žádal o hlasování toho, co jsem navrhl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se místopředsedkyně Petra Buzková, potom pan poslanec Karel Mach. Poslanec Karel Mach se nehlásí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych vás požádala o to, abyste velice přemýšleli o tom, než budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Filipa. Podle toho, jak jsem se snažila spočítat počet projednaných bodů ze schváleného pořadu schůze, nechci uvádět čísla, která by pravděpodobně nebyla zcela přesná, ale podle mých výpočtů jsme projednali méně než polovinu schváleného pořadu této schůze a obávám se, že další týden, který začne 24.2., by k doprojednání programu ani nemusel stačit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Petře Buzkové.

Nyní se budeme věnovat bodu

 

22.
Vládní návrh zákona o zdravotní péči
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 333/ - první čtení

 

Jedná se o první čtení. Paní ministryně Zuzana Roithová i zpravodaj pro první čtení Josef Janeček už sedí o stolku zpravodajů. Připomínám, že tento návrh jsme začali projednávat v úterý 10. února a před ukončením rozpravy jsme projednávání přerušili. Nicméně v rámci rozpravy již zazněly návrhy na zamítnutí, na vrácení navrhovateli k dopracování, dále o prodloužení pro projednávání ve výborech atd. Návrhy posléze zopakuji, až přijde čas.

V tutu chvíli budeme pokračovat v rozpravě. Žádné další přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Hlásí se někdo do rozpravy k prvnímu čtení v tuto chvíli? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím a ptám se paní ministryně, zdali hodlá vystoupit. Ano, je tomu tak. Dávám ji slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi pozorně jsme sledovala příspěvky i diskusi k zákonu o zdravotní péči. Jsem velmi ráda, že došlo k přerušení projednávání tohoto zákona, protože jsem měla možnost se svými spolupracovníky provést i analýzu jednotlivých příspěvků v průběhu dvou dnů, které jste mi tímto umožnili, a dovoluji si vás přesto požádat, abyste propustili zákon do druhého čtení.

Zazněla zde celá řada připomínek, návrhů a pochybností, které by měly být v zájmu nového zdravotnictví diskutovány ve výborech Poslanecké sněmovny. Troufám si říci, že patrně poprvé. Některé jsou důsledkem určitého specifického výkladu či neporozumění textu v tomto zákoně, a i to je jeho určitou vadou, jiné naopak otevírají prostor pro zkvalitnění návrhu zákona, a těch je většina. Jsem připravena nejen já, ale i pracovníci ministerstva spolupracovat na úpravách tohoto zákona tak, aby mohl být pro většinu Poslanecké sněmovny přijatelný.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP