Pátek 13. února 1998

(pokračuje Kasal)

Děkuji paní ministryni Zuzaně Roithové, panu zpravodaji Josefu Janečkovi. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Stanislav Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, věcně bych navázal na to, o čem zde hovořila paní místopředsedkyně Buzková, abychom nedali ta témata, která ještě můžeme v tuto chvíli projednat, a navrhl bych, abychom se vrátili k bodu 27, kdy již rozprava byla uzavřena a mělo by jít o několik málo hlasování, aby se tento bod dokázal v této chvíli doprojednat. Jedná se o sněmovní tisk 294.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Návrh zazněl, nicméně musím dát v této chvíli hlasovat o návrhu pana předsedy klubu KSČM Vojtěcha Filipa, jehož návrh zněl, že sněmovna hlasováním rozhodne, že se schůze přerušuje do doby minimálně do 24. února a bude pokračovat hodinu poté, co bude projednána, řekněme, první část, nebo ukončena, či přerušena první část 21. schůze, tzn. po druhém čtení, ale jsou tam ještě dva body, o kterých bude moci být hlasováno, jak jsem si uvědomil, či byl jsem upozorněn, ještě v rámci první části 21. schůze. Víme, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat.

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 338, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Dámy a pánové, tento návrh byl přijat, protože se pro něj vyslovilo 93 poslanců, proti 43 poslanců.

(Potlesk v části sálu.)

Chci vám poděkovat za aktivní účast po celý tento týden, přeji vám, abyste si přes víkend řádným způsobem odpočali, a těším se někdy vbrzku na shledanou. Šťastnou cestu.

(Schůze přerušena v 15.12 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP