Pátek 27. února 1998

(pokračuje Roithová)

To znamená, že my předpokládáme, že v některých těchto nemocnicích, jak jsem již výše říkala, bude celá řada činností, které se dosud zajišťují na lůžkách a jsou zajišťovaná i nadále ambulantní formou, a tudíž pacienti z příslušného města nebudou muset dojíždět do sousední okresní nemocnice. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, paní ministryně. Dovolte, abych nyní udělil slovo paní poslankyni Štěpové, připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegové a kolegyně, nejsem zdravotnický odborník, jsem zaplať pánbu až doteď i velice řídce zdravotnická zařízení navštěvující pacient a považuji skoro za drzost, že k této problematice vystupuji. Neučinila bych tak, kdybychom nedostali v dnešním materiálu také tabulky o restrukturalizaci lůžek.

Velice ráda jsme si vyslechla pojem řízená restrukturalizace, protože to ve mně budí dojem, že někdo začíná zase něco řídit. Domnívala bych se, že řízení vezme zřejmě ty nejlepší prvky z té vědy, které se řízení říká, a nechá stranou ty, které snad do řízení ani nepatří. V tomto případě řízená restrukturalizace ovlivňovaná hlasováním nebo beroucí hlasování jako jednu z dost důležitých metod.

My jsme včera rozhodli o zařazení tohoto bodu na program dnešního jednání, protože máme velkou starost. Mám tím větší starost, čím více jsme žádáni nejen lékaři, ale pacienty té, oné, další a jiné konkrétní nemocnice, abychom jim dali alespoň nějakou naději, že se to nerozpráší navždycky. Nemocnice, které zdárně jako korunní sídla dobré zdravotní péče fungují v jistém okrsku od Rakousko-Uherska nebo i dříve a které se likvidují. Budu, paní ministryně, za chvilku hodně konkrétní.

Domnívala jsem se tedy, že při použití pojmu řízení se vezme v úvahu, dejme tomu, důležitý fakt nebo důležité pravidlo logistiky, že se zachovává síť, protože kde se rozpráší síť, tam se velice těžko potom drobečky dávají znovu dohromady. Nic nenasvědčuje tomu, že se síť zachovává. Domnívala jsem se, že se při oné řízené restrukturalizaci bere v úvahu jedno ze zásadních pravidel managementu. To je zachování týmu, zachování dobře fungujících, po léta sehraných týmů, a kdo jiný než lékař ví, jak důležité je, aby tým byl pohromadě, aby byl sehraný jako hodinky a mohl fungovat. A ne že se týmy začnou rozprašovat.

Ale je tady ještě jeden, domnívám se, nesmírně důležitý pojem, dejme tomu z vědy zvané politika, tj. důvěra lidí. Tady se tluče na důvěru lidí ze všech stran a obávám se, že kde se naruší, jakýmikoli gesty, jakýmikoli proklamacemi, se nedá dohromady. O čem mluvím?

Mám dvě otázky, paní ministryně. Jedna otázka, s jakými všemi faktory řízená restrukturalizace počítá, míním z těch faktorů podstatných. Možná, kdybyste svůj úvodní projev nám rozdala na papíře a dala, včetně tabulek, kdybyste počkala na naše otázky a pak jenom odpovídala, že - možná se ptám na věci, které jste říkala. Prostě ten projev byl tak dlouhý a pro mne špatně slyšitelný, že jsem možná přeslechla.

Čili první otázka je, jestli při řízené restrukturalizaci se počítalo i s takovými faktory, jako je odbornost týmů, to je vyhodnotitelnost zřejmě velice obtížná, nebodovatelná nebo problematicky bodovatelná, nicméně byla-li brána v úvahu. Jestli se počítalo s investicemi, které se, dejme tomu, v minulých 7, 10, 15 letech do dotyčného lůžkového zařízení vložily a které jeho zavřením nebo změnou při významné redukci jenom v několik lůžek následné péče přijdou prostě vniveč.

Mluvím i o takových záležitostech, jako že třeba osvětlení operačního sálu v nemocnici Moravská Třebová si platili občané města, že se na to posbírali. To prostě přestane existovat. Tady jsme zpátky u důvěry. Já se omlouvám za to, že jsem zřejmě příliš emotivní, ale chtěla bych vědět odpověď, jestli se s tím počítalo.

Ráda bych věděla, jaký koeficient při řízené restrukturalizaci měl vliv vlivných osobností regionu. Ptám se proto, že např. když se podíváme na vaši tabulku ani ne moc podrobně, nemocnice ve Vysokém Mýtě z 254 lůžek v současné době se spádovostí 45 000 obyvatel se dostane na 45 lůžek následné péče, která nemá, ale má 254 lůžek akutní péče, která přestanou existovat. Nemocnice v Litomyšli, pár kilometrů od ní, má nasmlouváno více lůžek akutních i následných, než kterými vůbec disponuje a disponovat může. Čili ve Vysokém Mýtě přijdou investice vniveč, v Litomyšli se bude navyšovat, a to je můj dotaz na ocenění vlivu vlivných osobností v daném městě, protože nejen lékaři, nejen pacienti, ale prostě každý vám řekne, kdo tam poslancuje a proč Litomyšl má nasmlouváno tolik lůžek. Já bych byla hrozně ráda, kdybyste mi to vyvrátila.

Moje druhá otázka je, a to je ta podstatná otázka a na tu bych hrozně ráda slyšela odpověď, o možných korekcích. O možných korekcích toho, co se v tabulce restrukturalizace a redukce v nemocnicích doporučené na základě výsledků výběrových řízení, než se v této tabulce říká. Možné korekce s ohledem na složitost terénu. Tam nejde jen o kilometry. Tam jde o to, kolik tam kdy kde napadne sněhu, kam se vůbec sanitka dostane a jestli vůbec je schopna dovézt rodičku třeba do Vysokého Mýta, než buď dvojčata, která přicházejí na svět, umřou v sanitce, nebo prostě do Mýta dojedou a povede se to. Kdyby jely do vzdálenější nemocnice, tak se zřejmě nepovede.

Jestli je možná korekce na spádovost. Já jsem uvedla 45 000 občanů spádovosti na Vysoké Mýto, a to je prostě ve vzduchu. Jestli bude možná korekce na zaměstnanost v této oblasti, na význam nemocnice v regionu i na, dejme tomu, současné ekonomické výsledky. Konkrétně Vysoké Mýto je např. ziskové. Čili proč tam se ruší, to nepochopí nikdo ze širokého dalekého okolí. Jaká bude korekce na tradici, na odbornost a, s prominutím, i na ony vyšší územní samosprávné celky. Vy jste sice řekla v odpovědi na minulý dotaz mého kolegy, že lidé jsou zvyklí někam jezdit a jezdit tam budou, jenomže bude nějaká příslušnost k nějaké nemocnici, nový VÚSC bude zřejmě jinak, nově řešit dopravní obslužnost. To nejde jen o to, kam dálnice nebo silnice vede, ale jde i o to, jestli tam vůbec jezdí autobusy, kolikrát denně tam autobusová linka staví, jestli se tam vůbec pacient do nemocnice dostane, pokud nutně nepojede sanitkou.

Domnívám se, to už je jen následná otázka na to, co jste říkala ve svém posledním vstupu, operovat nízkými počty porodů se mi v současné době zdá výrazně nekorektní, protože my jako národ vymíráme, víme všichni, co je příčinou této velice špatné situace, že se rodí stále méně dětí. A počítat s tím, že teď je tam počet porodů takový a takový, takže porodnici zavřeme, to tím jen znovu utahujete klíč, protože máma prostě bude mít strach, potenciální máma, otěhotnět, protože ví, že se třeba do porodnice nemusí ani dostat, když tuto zavřete a další je vzdálená 70 km.

Byla bych hrozně ráda, paní ministryně, kdybyste vzala v úvahu, že to není politické gesto, proč se tento bod na program jednání zařadil, ale že to je obrovská starost za lidi, kteří v této republice žijí, bydlí a čím vzdáleněji od Prahy, tím hůře se obsluhují. A byla bych nesmírně ráda, kdybyste mi na tyto dvě otázky, které jsem dala, tzn. jaké významné faktory se braly v úvahu, nikoli hlasování nebo vyjádření pomocí hlasování. A jaké korekce je možné nadále činit a jaký může být rozsah těchto korekcí. Děkuji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP