Pátek 27. února 1998

(pokračuje Roithová)

Souhlasím s předřečníky v tom, že máme trvale disproporční síť zdravotnických zařízení. Přes tuto disproporcionalitu kvalita poskytované péče je také jiná a nemusí kopírovat objem lůžek, objem nemocnic. Nejsou to věci, které jsou tak úplně úzce spjaté.

Pokud jde o zhoršení např. kvality péče nebo dokonce léčení úrazů v případě transformace nemocnice Humpolec nebo Vimperk, chtěla bych upozornit na jeden odborný fakt. Právě to, že v současné době koncepce traumatologické péče v naší republice je vyřešena tak, že se pacienti navážejí do nejbližší nemocnice podle toho, kde se úraz stal, dochází ne k úplně efektivnímu léčení těchto traumat, protože nejsou stále ještě stanoveny cílové nemocnice, do kterých se tato traumata mají navážet podle indikačních kritérií, která umějí samozřejmě stanovit lékaři záchranné služby nebo při přijetí případu. Tato stratifikace poskytované péče nebo diferencovaná péče podle akutního stavu pacienta je klíčem k efektivnímu poskytování péče. Právě u emergentních stavů, jakými jsou úrazy, infarkty myokardu, cévní mozkové příhody a další, Ministerstvo zdravotnictví vydá v průběhu několika měsíců - to znamená ještě v tomto pololetí - zatím ještě věstníkem základní metodické pokyny, které již jsou projednávány na úrovni standardizace postupu této péče, ale také standardizace organizace této péče v naší republice.

Kvalita není o tom, že se dostane pacient v kvalitní záchrance, kvalitně zajištěn kvalitním lékařem do nejbližší nemocnice, která nemá veškeré zázemí, aby řešila traumata, ale aby se tito pacienti dostali o několik desítek kilometrů dál v takto stabilizovaném zajištěném stavu do takové nemocnice, která tyto podmínky splňuje a může takto kvalitní péči poskytovat.

Pokud jde o požadavky na rozhodování o rušení nemocnic s přihlédnutím k regionální dostupnosti: regionální dostupnost a migrace - to je právě jedno z kritérií, kterými se výběrové komise zabývají na základě kvalifikovaných studií migrací z mnoha informací, které poskytla Všeobecná zdravotní pojišťovna, a informací, které máme dostupné z Ústavu zdravotnických informací na Ministerstvu zdravotnictví.

Právě k tomuto přihlížíme, ale souhlasím se všemi předřečníky - i s panem poslancem Vikem - že teprve když se podíváme na celkové výsledky výběrových řízení a na mapu republiky, uvidíme oblasti, kde máme opravdu zatím v tomto okamžiku ne úplně dostatečně vyjasněnou otázku, do které nemocnice pacienti budou chodit a jakým způsobem bude zajištěna péče pro takové oblasti, jako je Žatec, Karlovy Vary atd., zvláště pokud nám ze sítě vypadla nemocnice Podbořany. Toto se týká východní části od Hřebče, resp. Moravská Třebová, Jevíčko atd. směrem na východ od této lokality.

Nad lokálními mapami, to znamená meziregionálními územními problémy, nad touto problematikou se setkávám se zástupci starostů, okresních úřadů a ředitelů nemocnic. Už jsem se setkala - a dohodli jsme se na strategii, jak budeme postupovat - se zástupci oblasti Moravská Třebová, Žatec, Aš a Cheb. Očekávám další skupiny, se kterými budeme velmi kvalifikovaně toto dále řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní ministryni. V zájmu korektnosti bych chtěl všechny, kdo jsou v kuloárech, upozornit, že zhruba ve 12.00 hodin vyhlásím jednoduché procedurální hlasování v závislosti na průběhu naší diskuse. Obsahem našeho hlasování bude, zda rozjednané body z této schůze přesuneme jako první body na schůzi březnovou. Asi za dvě minuty 12 hodin toto hlasování vyhlásím.

Nyní jsem viděl pana poslance Sládka. Předpokládám, že se hlásí jako předseda klubu, a má tedy přednost. Pokud byste se hlásil do rozpravy, budete asi pátý. Hlásíte se jako předseda klubu? Ano, prosím.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych upozornil paní ministryni, která nejspíš v politice České republiky je trochu nová, že spoléhat se na to, že vláda vyhoví usnesením Poslanecké sněmovny, se příliš zde nelze, protože usnesení, kterých bylo přijato ve sněmovně a na která vláda nebrala ani ten nejmenší zřetel, už bylo tolik, že spíš bychom museli vzpomínat na to, kterému požadavku nebo názoru Poslanecké sněmovny vláda vůbec vyhověla. Z toho pramení určitá nedůvěra. Není to nedůvěra k osobě, ale je to spíš nedůvěra k panujícím zvyklostem. To je první věc.

Pokud jde o připravovaná opatření: Toto je vláda podivně sestavená na pokyn z Hradu a vláda, která má před sebou maximálně 115 dnů života. Proto by bylo sice vynikající, kdyby tato vláda soustředila co nejvíce podkladů, co nejvíce je uspořádala, ale případné závěry už aby nechala na vládu, která vzejde z předčasných parlamentních voleb. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Slovo má paní poslankyně Hrůzová, připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Vlasta Hrůzová: Pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, obracím se na vás s některými vážnými důvody, proč zachovat akutní péči v nemocnici Žatec.

Jedním z důvodů je, že se výrazným způsobem zhorší dostupnost lékařské péče. Toto je i stanovisko okresního sdružení České lékařské komory. K tomto přesvědčení vede skutečnost poměrně velké vzdálenosti od hranice okresu Karlovy Vary až do nemocnice Louny, která jediná na okrese bude poskytovat akutní péči. Rozpadne se tým lékařů, kteří zajišťují lékařskou službu první pomoci a rychlou lékařskou pomoc.

Nemocnice Žatec leží v přirozeném spádovém území okresu a je snadno dostupná i dopravním spojením. Je nerozumné a nekoncepční transformovat nemocnici v Žatci pouze na lůžka následné péče a ponechat akutní péči v Lounech.

Jestliže musí být akutní péče soustředěna pro okres Louny pouze v jedné nemocnici, je právě nemocnice Žatec vhodná pro toto soustředění. Vybavenost nemocnice jak personální, tak i věcná, přístrojová je na dobré úrovni ve všech čtyřech základních odbornostech. Léčení v nemocnici nepatří mezi nákladná, neboť náklad na lůžko a den je pod celostátním průměrem, aniž by se zhoršila kvalita nebo byla potlačena odbornost. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Hrůzové. Uděluji slovo paní poslankyni Fischerové a připraví se pan poslanec Štrait.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP