Pátek 27. února 1998

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ujišťuji paní ministryni, že jsem sledoval tuto diskutaci od počátku do konce a velmi pečlivě.

Domnívám se současně, že paní ministryně v podstatě vystihla situaci v resortu zdravotnictví tím, že jde o dlouhodobý neřízený proces. Nejsem si jist, jestli v jejím vystoupení zaznělo, že jde o proces nebo šlo o neřízený proces.

Mám smůlu, že tento proces, který ve zdravotnictví probíhá a ohrožuje dvě základní ústavní hodnoty v České republice, dostupnost zdravotní péče a bezplatnost zdravotní péče, sleduji z bezprostřední blízkosti - z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Sérii jmen spojených s plány a přáními - Klener, Bojar, Lom, Rubáš, Stráský, tedy i paní ministryně Roithová - říkám již spolehlivě ze spaní. Přes protesty občanů, interpelace poslanců si počíná Ministerstvo zdravotnictví jako tank. Nikdo se ani nepokouší s občany jednat. Připomíná mi to i příklad z doby zcela nedávné, kdy v Hradci Králové zrušili penzion pro důchodce nebo tento úmysl zrušit penzion pro důchodce, samozřejmě se zdravotní péčí atd. - o jeho zrušení se klienti dozvěděli z novin. Stejně tak i o procesu restrukturalizace a transformace zdravotnictví se občané dovídají především ze sdělovacích prostředků.

Lidé se právem domnívají, že zrušením nemocnic se dostupnost zdravotní péče zhorší. Uvedu příklad, dnes už vzpomínaný v části paní kolegyní Štěpovou, o třech hodně diskutovaných nemocnicích ve východních Čechách - v Červené Vodě, Moravské Třebové a Broumově. Kdo jen má trochu geografickou představu, ví, o čem mluvím. Dnes si ji ještě navíc může doplnit restrikcí, která je tam navrhována.

Přimlouvám se za přijetí už jednou nebo minimálně dvakrát navrhovaného usnesení okamžitě, a podtrhuji slovo pozastavit, poněvadž bychom se skutečně dostali do rozporu, pozastavit proces restrikce lůžek v nemocnicích. I proto, že tato vláda k tak závažným krokům nemá mandát.

Můj dotaz na paní ministryni je prostý: Vím zhruba, kolik proběhlo různých jednání na úrovni úzkých a ještě také polotajných grémií, ale chtěl bych se optat, kolikrát pracovníci ministerstva a paní ministryně jednali přímo s občany o existenci té které nemocnice. Nemusí mi říkat víc příkladů, stačí jen to, že třeba jednala v Moravské Třebové - to už tu vlastně zaznívalo, to se omlouvám - ale v Červené Vodě a v Broumově, které byly u nás bezprostředně ohroženy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jako poslední písemně přihlášený má slovo pan poslanec Šmucr. Pěkně poprosím, smím-li, pana poslance o stručnost, protože jsem slíbil, že ve 12 hodin nechám hlasovat, a já rád dodržuji sliby. Máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Šmucr: Pane předsedo, dámy a pánové, nový bod, který navrhl předseda poslaneckého klubu SPR-RSČ pan dr. Miroslav Sládek Poslanecké sněmovně, jenž má název Zpráva ministryně zdravotnictví paní Roithové o stavu zdravotnických zařízení v České republice, nutí každého normálního člověka zamyslet se nad tím, jak je vůbec možné, že dochází k tomu, že se v České republice systematicky likvidují zdravotnická zařízení, a to v mnoha případech bez udání logického důvodu. Že nemá vláda dost finančních prostředků na provoz těchto zařízení, není přesvědčivým důvodem. Přesvědčivým argumentem je to, že vláda je nehospodárná.

Schválený vyrovnaný rozpočet s částkou 535 miliard korun v rukou národohospodářů je dost velkým zdrojem prostředků k tomu, aby Česká republika pocítila změnu k lepšímu. Bohužel, tyto zdroje nejsou v rukou těch, kteří by to mysleli s ekonomikou České republiky dobře, ba právě naopak. Těmito prostředky se mrhá tak, že to udivuje kdekoho.

Občané žijící v Městci Králové a jeho okolí se na SPR-RSČ obrátili s obavami, že zdravotnické zařízení v Městci Králové má být z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušeno. Lidé projevovali velkou nevoli nad tímto krokem. Zrušením tohoto zdravotnického zařízení jsou prakticky bez šance domoci se včasné lékařské pomoci. Podobný osud čeká mnoho dalších zdravotnických zařízení.

Dámy a pánové, chtěl bych, abyste zvážili své rozhodnutí v této věci, neboť jde o zdraví a život našich spoluobčanů-voličů, kteří dali s důvěrou své hlasy stranám, které je zde zastupují. I vy můžete být jednou nemocní jako ti, kteří se dožadují toho, aby jejich naděje, jíž je nemocnice v Městci Králové a další, byly zachovány.

Jsem toho názoru, že nikdo nemá právo zbavovat naděje na záchranu života a zdraví ty, jichž se to týká.

Dále bych rád upozornil na to, že likvidací nemocnice v Městci Králové nemají občané, kteří potřebují urychlenou lékařskou pomoc, prakticky žádnou šanci, neboť v okruhu 30 km od této nemocnice žádná další není. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Šmucrovi a velice mu děkuji i za vyhovění mé prosbě o stručnost, což mi umožňuje, přesně tak, jak bylo půl hodiny předem avizováno, dát hlasovat o procedurálním návrhu, kterým, bude-li samozřejmě přijat, bude ukončeno toto 20. zasedání sněmovny.

Nejdříve přečtu procedurální návrh a ještě před jeho hlasováním dám slovo kolegu Kozlovi.

Jinak konstatuji, že tento bod je samozřejmě přerušen, protože v rozpravě zaznělo přání poslaneckého klubu ČSSD, aby před ukončením rozpravy byla půlhodinová přestávka pro tento klub.

Takže než dám slovo panu poslanci Kozlovi, abychom věděli, o čem diskutujeme, návrh usnesení bude znít:

Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby neprojednané body z 20. schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny jako první body pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny.

Je to i výsledek dohody politického grémia, který vám předkládám se svým doporučením.

Nyní se ptám pana poslance Kozla, co nám chce sdělit.

 

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nerad zdržuji, ale velmi stručnou faktickou poznámku.

Pan kolega Šmucr říkal, že v okruhu 30 km od Městce Králové není nemocnice. Je to pravda. Nový Bydžov je jiný okres, ale je to z Městce do Bydžova 10 km.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji a konstatuji, že tento bod jsem přerušil, takže rozprava nyní nepokračuje, a doporučuji věnovat se těmto tematikám, protože pokud přijmeme toto usnesení, bude to hned první bod našeho zasedání na 23. schůzi.

Doufám, že i po vystoupení pana poslance Kozla nemusím opakovat návrh usnesení. Odhlašuji vás, abychom měli jasné kvorum, prosím, abyste se laskavě zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Je přesně 12.00 hodin středoevropského času, vhodný čas k hlasování.

Zahájil jsem tedy hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 419 byl tento návrh přijat, když ze 138 přítomných bylo 115 pro a 1 proti.

Kolegyně a kolegové, tím končím 20. schůzi Poslanecké sněmovny a oznamuji vám, že ve 14.00 bude zahájena 22. schůze Poslanecké sněmovny.

(Schůze ukončena ve 12.01 hodin)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP