Úterý 24. února 1998

 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

24. února ve 14.03 hodin

 

Přítomno: 191 poslanců

 

 

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 54 poslanců. Pozvánka vám byla zaslána v úterý 17. února t.r.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a sdělili mi, kdo si kartu zapomněl. Pan poslanec Hulinský má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Schling má náhradní kartu č. 6, paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 7.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám předložil první návrh na hlasování - je to jako obvykle hlasování o ověřovatelích této schůze.

Navrhuji vám, aby ověřovatelkami byly určeny paní poslankyně Olga Sehnalová a paní poslankyně Drahoslava Bartošková.

Ještě předtím, než se vás zeptám, zda máte jiné návrhy, konstatuji, že pan poslanec Lux má náhradní kartu č. 10.

Jsou nějaké jiné návrhy k ověřovatelům? (Nikdo se nehlásil.) Nejsou. Budeme tedy hlasovat.

Zahájil jsem naše první hlasování. Kdo souhlasí s navrženými ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové č. 1 jsme zvolili ověřovatelkami naší schůze paní poslankyni Sehnalovou a Bartoškovou, a to 131 hlasy ze 158 přítomných. Proti byly 3 hlasy.

Dále mi dovolte, pokud mi to hluk v zasedací síni umožní, abych vás seznámil s omluvami poslanců.

Jsou omluveni poslanci Kočárník - zahraniční služební cesta, Přibáň - totéž, poslanci Kolář, Mach a Mašek pro nemoc, pan poslanec Maňásek, který je po operaci, a mezi druhou a čtvrtou hodinou se omlouvá pan místopředseda Vlach.

Z vlády jsou omluveni páni ministři Kühnl, který má jednání Evropské komise v Bruselu, a pan ministr Mlynář.

 

Slib poslance

 

Dovolte mi, abych před zahájením našeho vlastního jednání umožnil našemu novému kolegovi složit poslanecký slib.

Vážené kolegyně a kolegové, na 20. schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 12. února t.r. prohlásil poslanec Tomáš Březina, že se vzdává svého mandátu.

Žádám proto nyní paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Annu Röschovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor po prohlášení poslance Tomáše Březiny učinil, představila nám nového poslance a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, paní a páni poslanci, dne 12. února 1998 se pan Tomáš Březina vzdal poslaneckého mandátu formou prohlášení poslance na 20. schůzi Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 23. schůzi dne 17. února 1998 přijal usnesení č. 93, ve kterém konstatoval, že pan Tomáš Březina se poslaneckého mandátu platně vzdal a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastoupil náhradník pan poslanec František Šnajdauf. Dne 24. února 1998 předal předseda Poslanecké sněmovny novému poslanci Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí pan poslanec František Šnajdauf poslanecký slib.

Žádám poslance Františka Šnajdaufa, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

(Shromáždění povstává.)

Slib poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Poslanec František Šnajdauf: Slibuji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP