Úterý 24. února 1998

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana poslance Františka Šnajdaufa a popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů.

Nyní přistoupíme k návrhu pořadu 21. schůze, který je součástí pozvánky.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Dovolte, abych se připojil k blahopřání panu poslanci Šnajdaufovi.

Nyní mi dovolte připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhovat změnu nebo doplnění pořadu, nelze rozšiřovat schválený pořad.

Na písemné pozvánce je uvedeno pět bodů. Budeme nyní hlasovat o tom, zda takto koncipovaný program schválíme.

Přeje si někdo, abych vás odhlásil? Ano. Odhlašuji vás a prosím, abyste se laskavě znovu zaregistrovali.

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pořadu 21. schůze. Zahájil jsem hlasování.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 2 byl tento návrh přijat, když se pro vyslovilo 152 ze 175 přítomných, proti byli 3.

Dovolte mi před projednáváním prvního bodu schváleného programu konstatovat, že se omlouvá i pan poslanec Koucký, který je na zasedání Ekonomického výboru Rady Evropy v Londýně.

Než přikročíme k prvnímu bodu, hlásí se pan poslanec Filip. Prosím, aby se ujal slova jako předseda výboru.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych vyjádřil jednu nepochybnou věc.

Kromě 54 poslanců, kteří požádali o svolání této mimořádné schůze, bylo dalších 40 poslanců, kteří požádali o svolání také mimořádné schůze, ovšem s trochu jiným programem. Kromě navržených bodů, které jsou pod č. 1, 2, 4 a 5, jsme navrhovali, aby se tato schůze zabývala projednáním a schválením vyšetřovací komise na prorůstání organizovaného zločinu.

Musím podotknout za skupinu předkladatelů to, že tato schůze naplňuje představy těch 40 předkladatelů jenom zčásti a že část, která není naplněna, má být realizována na 22. schůzi Poslanecké sněmovny. Trochu mě mrzí, a musím to říci před celou Poslaneckou sněmovnou, že byla nešetřena práva všech poslanců stejným způsobem, protože jsem si ověřil, že na naší žádosti je uvedeno datum 14. února. Schůze by měla tedy probíhat dnes.

Žádám předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal takové opatření, aby se takový způsob nerovnoměrného zacházení s návrhy poslanců neopakoval a aby tuto situaci napravil.

Jinak věřím, že tyto body jednání, jak je máme před sebou, bude dobré a možné projednat. Zároveň navrhuji, aby k bodu 1 a 2 byla vedena společná rozprava, protože jsem přesvědčen, že umožní racionální projednávání tohoto programu naší schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi. V jeho vystoupení zazněl procedurální návrh na spojení rozpravy k bodům 1 a 2 programu naší schůze. O tomto návrhu nechám nyní hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na spojení rozpravy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 3 byl tento návrh přijat, když ze 183 přítomných pro hlasovalo 135 a proti nebyl nikdo.

Dovolte mi, abych již nyní přikročil k projednávání prvního bodu schváleného programu, což je

 

1.
Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona
o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

 

Prosím, aby ve druhém čtení uvedl předložený návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny zástupce navrhovatelů pan poslanec Stanislav Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl sněmovní tisk č. 351, kterým je návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Nechci se v tuto chvíli zabývat všemi podrobnostmi, které jsem říkal již ve svém úvodním slově při projednávání tohoto ústavního zákona v prvním čtení. Dovolte, abych se věnoval jen některým věcem, které považuji v tuto chvíli za podstatné říci při začátku druhého čtení projednávání tohoto ústavního zákona.

Navrhovatelé vycházejí z toho, že byla uzavřena politická dohoda, která jasně stanovila, že zde existuje politická vůle, která by měla být naplněna tím, že dojde k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu tohoto roku. Vycházíme-li z toho, že tato dohoda platí, a pevně věřím, že dohoda, která uzavřená byla, platí, musíme se v tuto chvíli velmi vážně zabývat...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte pane poslanče, rád bych uklidnil vaše kolegy. Prosím zejména dva kolegy, kteří diskutují stojíce již delší dobu, aby tuto diskusi přerušili. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo. Vycházíme-li z toho, že tato politická dohoda platí, musíme se v tuto chvíli velice vážně zabývat tím, jakým způsobem dospějeme k tomu, aby tato dohoda byla zrealizována a abychom byli schopni dospět k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny v červnu tohoto roku.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP