Čtvrtek 26. února 1998

(Schůze opět zahájena ve 13.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přestože čas pro jednání klubů vypršel, nevidím zde předsedu klubu ODS pana Tlustého a myslím, že je slušné vyčkat buď informace, nebo žádosti o prodloužení.

Prosil bych pracovníky Kanceláře, aby se pozeptali, zdali klub ODS se účastní dalšího jednání, nebo jak si máme jejich nepřítomnost vykládat.

 

Paní a pánové, doufám, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou ve sněmovní síni a já mohu přednést návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Grosse a Miloše Zemana na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle sněmovního tisku 351, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Připomínám, že se jedná o zákon, kde je potřeba kvorum 120.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro 130, proti 43, takže návrh byl přijat.

Gratuluji navrhovatelům, děkuji paní zpravodajce. Konstatuji, že jsme projednávání tohoto návrhu skončili.

Hlásí se pan poslanec Václav Exner. Prosím o klid, není přestávka, 21. schůze nekončí. Prosím pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, zástupci vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vzhledem k výsledku projednávání právě skončeného bodu navrhl, aby

 

bod 5
 

pořadu této schůze byl v této chvíli odročen, a to až do té doby, než bude znám výsledek projednání předchozího návrhu zákona v Senátu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je to procedurální návrh, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 13.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Exnera byl úspěšný, pro 132, proti 16.

 

Nyní posledním bodem, který zbývá k projednání ve 21. schůzi Poslanecké sněmovny, je

 

3.
Návrh na volbu místopředsedy sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda volební komise pan poslanec Eduard Zeman a připomněl nám kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby, a navrhl další postup.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, na 21. schůzi Poslanecké sněmovny dne 24.2.1998 nebyl v prvém kole druhé volby žádný kandidát zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny. Dnes je třeba provést druhé kolo druhé volby jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny. Do druhého kola z prvého kola druhé volby postoupili kandidáti: Zuzka Rujbrová - KSČM a Jaroslav Zvěřina - ODS.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se volba provádí tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, navrhuji následující postup: Volba se uskuteční od této chvíle do 13.30 hodin.

21. schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin vyhlášením výsledků a vzápětí bude pokračovat přerušená 20. schůze. Děkuji.

 

(Schůze přerušena ve 13.12 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP