Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 23. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 23. schůze, 16. dubna 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


43. Zpráva o měnovém vývoji v České republiky za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Třebický


44. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Grůza


45. Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Miloš Zeman


46. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/

Poslankyně Jana Marcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera


44. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Grůza


48. Informace Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o postupu udělení licence CET-21 a provozování televizního vysílání na základě této licence

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Jan Kasal


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Svoboda
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol
Poslanec Jiří Payne


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Tomáš Květák


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Šulák
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Maštálka


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jan Třebický


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Páv


81. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997

Poslanec Tomáš Páv


49. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec František Novák
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Machovec
Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 12.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.31 hod.)


49. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Karel Mach
Poslanec František Brožík


51. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina

(Schůze byla přerušena ve 14.47 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Libor Kudláček
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina (zvoní)
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/

Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Miroslav Vacek
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina

(Schůze přerušena v 16.24 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00)

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


104. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Radomíra Nývltová
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jan Vik
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Jan Vik
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec František Novák
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec František Novák
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jaroslav Novák
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Jaroslav Novák
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina

(Schůze ukončena v 18.22 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP