Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 23. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 23. schůze, 17. dubna 1998

Předchozí část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 9.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze opět zahájena v 9.54 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Gross
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


50. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Libor Ambrozek


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip


79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Ivan Pilip


40. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


4. Návrh na odvolání členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Josef Hojdar
Pan ministr Pilip dne 28. 1. řekl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Josef Holub
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Eduard Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 13.04 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


50. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení

Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Hojdar
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip


106. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze

Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Pavel Pešek


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 15.06 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP