Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 23. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 23. schůze, 25. března 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


5. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Poslanec Václav Frank
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Sládek
Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Sládek
Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Poslanec Vojtěch Filip


6. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 9.40 hodin.)
(Schůze byla opět zahájena v 9.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner


7. Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová


8. Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení

Poslanec František Brožík


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec František Novák
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec František Brožík
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


12. Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.54 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Marcová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Jana Marcová
Ministr kultury ČR Martin Stropnický
Paní poslankyně, páni poslanci, v rozpravě zazněl od pana poslance Klanici návrh na následující usnesení
Poslankyně Jana Marcová
Místopředseda PSP Jan Kasal


13. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jan Bláha


14. Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Karel Vymětal


15. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práva svobod /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová


16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Frank


14. Návrh poslanců Petra Hulinského, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Hulinský


17. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Milan Kynčl
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Václav Exner
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Milan Kynčl
Poslanec Vojtěch Filip


18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 17.57 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP