Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 15. května 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze byla zahájena v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


26. Stanovisko předsedy vlády ke garancím poskytnutým bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem České pojišťovně a České spořitelně

Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Prokop
Poslankyně Jana Marcová
Poslanec Pavel Dostál


22. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

Poslankyně Marie Noveská
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Borák
Poslanec Petr Vrzáň
Poslankyně Marie Noveská
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Maixner
Poslankyně Anna Röschová


9. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Poslanec Jozef Wagner


16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Jičínský


17. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Novák
Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Novák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Kudláček
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka


18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec František Chobot
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 11.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena 11.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček


19. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 13.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jaroslav Gongol


20. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jan Žižka
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Libor Ambrozek


23. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.04 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP