Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 19. května 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Pan kolega Sehoř má náhradní kartu č. 2, pan kolega Nájemník má náhradní kartu č. 1 a kolega Novák Jiří má náhradní kartu č. 3. Zahajuji pátý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych vás seznámil s omluvami na dnešní schůzi. Jsou to páni poslanci a poslankyně


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Marcová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Jana Marcová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner


23. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček


24. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 315/3 a 315/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


27. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Robert Kolář


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip


26. Stanovisko předsedy vlády ke garancím poskytnutým bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem České pojišťovně a České spořitelně

Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Ivan Kočárník
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Květoslava Kořínková
Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr ČR Miloslav Výborný
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze byla přerušena v 18.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


101. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Stráského

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Václav Svoboda
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Jan Stráský
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 19.03 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP