Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Kasal) 

Pan poslanec Vlastimil Tlustý má náhradní kartu č. 10. Budeme se tedy věnovat bodu

 

21.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
/sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy přihlášky nejsou, takže ji mohu ukončit a zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Severa má náhradní kartu č. 1.

Chci se zeptat, zdali pan poslanec Klanica dal v rámci obecné rozpravy návrh na zamítnutí. Vystoupí pan poslanec Klanica.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se vrátil ke svému včerejšímu příspěvku, kde údajně nebylo jasně formulováno mé stanovisko. Pokud tomu tak bylo, omlouvám se a chci tedy říci, že podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klanicovi. Je 9.14, v 9.16 dám o návrhu na zamítnutí hlasovat.

Paní a pánové, v hlasování pořadové číslo 75 rozhodneme o návrhu pana poslance Klanici na zamítnutí vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Toto hlasování jsem právě zahájil.

 

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro něj vyslovilo 38 poslanců, proti bylo 85.

 

Nejsou-li námitky, konstatuji, že obecná rozprava tedy byla ukončena, už jsem to říkal před chvílí, a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Mám tři přihlášky. První je pan poslanec Pleva, další je pan poslanec Prokop a potom paní poslankyně Marcová. Jako prvního zvu k mikrofonu pana poslance Petra Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolím si předložit pozměňovací návrh k tolik diskutovanému § 3. Zdá se mi, že zřejmě bude velmi významný, protože - jak jsme si zjišťovali - § 3 je takovým prubířským kamenem přijetí či nepřijetí tohoto zákona. Všem nám jde v podstatě o jednu a tutéž věc, to znamená co nejvíce omezit nelegální černý obchod s předměty kulturní hodnoty a zároveň to udělat tak, aby to příliš neomezovalo práva prodejců, případně kupujících.

Domnívám se, že jsme nalezli - a musím říci, že to není jen moje práce, ale práce mnoha kolegů - docela přijatelné řešení, které se teď pokusím přednést. Je to komplexní pozměňovací návrh, který se týká § 3 a § 8, což jsou sankce, a potom bych také prosil, aby o tomto komplexním pozměňovacím návrhu bylo hlasováno jako o celku.

Takže první pozměňovací návrh. § 3 vládního návrhu zákona se mění takto:

"Odst. 1. Prodejci provozující podnikatelskou činnost podle zvláštních zákonů (odkaz 4a) nebo nabízející zboží na aukcích, veřejných dražbách a sběratelských burzách jsou povinni předat kupujícímu písemný doklad o tom, že zakoupený předmět je předmětem kulturní hodnoty podle tohoto zákona. V dokladu uvedou název předmětu a jeho jednoduchý popis, původ, pravděpodobnou dataci jeho vzniku a název či jméno právnické či fyzické osoby, která doklad vystavila, a upozornění, že tento doklad nenahrazuje osvědčení k vývozu podle tohoto zákona."

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP