Pátek 15. května 1998

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, v prvém čtení jsem se i já vyslovil záporně k tomuto návrhu a chci teď svoje stanovisko znovu opakovat s podrobnější argumentací, v níž navážu na svého předřečníka.

Jestliže se argumentuje, že výnos daně je nízký, a je to argument pro to, že by se tato daň vlastně mohla zrušit, je to argument vskutku falešný. Výnos je nízký právě z důvodů, které uváděl poslanec Gongol, že sazby u nás jsou ve srovnání se zeměmi Evropské unie podstatně nižší. Proto se i výsledek v tomto směru značně liší. Ve Francii se daň dědická a darovací podílí na celkových daňových příjmech státu 0,90, v Německu je to 0,25 %, v ČR je to pouze 0,08. Tady vidíme ten rozdíl, čili tato argumentace je falešná.

Země, které nemají tuto daň, tj. Lichtenštejnsko a Andorra, jsou země, které mají z řady důvodů zvláštní daňový systém, a jsou to země z jistého hlediska nestandardní, čili srovnávat se s nimi asi není v této souvislosti vhodné.

Myslím si, že zde platí to, co jsem říkal minule. Je to zákon, který je ve prospěch bohatých, a proto doporučuji shodně se svým předřečníkem zamítnutí návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Další přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám.

Hlásí se pan poslanec Petr Pleva, má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, trochu nerozumím některým návrhům zvláště z levé části spektra. Když přemýšlím o návrhu, kde se navrhuje zrušení daně v přímé linii, totiž mezi nejbližšími příbuznými, a zamýšlím se třeba nad konkrétním případem, že někdo vlastní rodinný domek a jeden z manželů zemře, má velmi skromný příjem, tak je potrestán tím, že má tragickou událost v rodině, musí vypravit pohřeb a další věci, které určitě něco stojí, a ještě za to zaplatí státu daň. Přitom on žádný majetek v podstatě nezískal, on má to, co měl. Jenom mu prostě zemřel partner.

Připadá mi to naprosto absurdní a naprosto nemorální. Jestliže tohle chceme obhajovat, potom nerozumím přívlastkům sociální atd. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Musím reagovat na pana poslance Plevu. Kdyby mě pozorně poslouchal, uvedl jsem, že nic nenamítám proti tomu, aby dědická daň kupříkladu u hodnoty rodinného domku byla od daně osvobozena. Nejedná se tady o tuto věc, jedná se právě o věci, které byly vzpomínány dále.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přesto zazněl návrh na zamítnutí této předlohy. O tomto návrhu dám…

Prosím, pan poslanec Chobot.

 

Poslanec František Chobot: Žádám deset minut pauzu na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, v 11.52 hodin budeme hlasovat. Do té doby je přestávka.

(Schůze přerušena v 11.43 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP