Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Škromach) 

17. Doplnit bod 4a. Zní: V ustanovení § 38 k) odst. 5 se bod d) vypouští.

Zdůvodnění: Vypuštění ustanovení písm. d) souvisí s návrhem uvedeným k § 15 odst. 2.

Na závěr bych jenom ještě uvedl, přestože je to sice obecně známá skutečnost, že jsem odborářem, členem předsednictva Odborového svazu KOVO a členem Sněmu Českomoravské komory odborových svazů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina: Děkuji. O slovo se nyní přihlásil místopředseda pan Karel Ledvinka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte mi přičinit čtyři poznámky.

Za prvé. Vláda při jednání o důvěře vlády slíbila dialog se všemi parlamentními stranami. A zákon o státním rozpočtu je právě jedním z těch, který se nedá připravovat bez dialogu, stejně tak jako daně.

Za druhé. Šest ze sedmi parlamentních stran zastoupených v této sněmovně chtělo předčasné volby. Předpokládám, že chtějí zvítězit. Lituji šest potenciálních ministrů financí, kteří dostanou zákon v takovém stavu, který se vytváří poslaneckou lidovou iniciativou.

Za třetí. Domníval jsem se, že v této sněmovně je ještě normální racionální smysl pro zodpovědnost. Pokud se dobře pamatuji, tak všech sedm politických stran zastoupených zde ve sněmovně se dohodlo, že tato novela zákona bude řešit jenom otázku hypoték a otázku, na kterou jsme zapomněli při projednání zákona "Prokopův návrh".

To, co jsme tady předvedli, je opravdu politická nedohoda. Já z toho mám panickou hrůzu.

Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů pro hospodářský rok se teprve spočítají poté, co se udělá makroekonomický odhad pěti základních indikátorů ekonomického rozvoje pro příslušný hospodářský rok, a ony nejsou hotovy. Jakým způsobem si vůbec sněmovna tady dovolí jednat o věcech, které jsou opravdu neodborné?

Prosím vás o to, abychom postupovali následovně: Navrhuji po ukončení druhého čtení politická jednání zástupců všech sedmi politických stran zastoupených ve sněmovně s jediným cílem: přijmout jenom ty věci, na kterých jsme se politicky dohodli, odmítnout všechny ty, které zazněly v rozpravě. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina: Děkuji, hovoří paní kolegyně Marvanová.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych teď přednesla ještě velmi stručný pozměňovací návrh, který jsem obdržela jako upřesňující návrh od zástupců Ministerstva financí. Myslím, že skutečně jenom upřesňuje náš původní návrh a že i o něj rozšíří svoji benevolenci. Pan místopředseda Ledvinka vystoupil s tím, že všechny ostatní návrhy, které nesouvisejí s předloženou novelou, by se ve schváleném znění objevit neměly.

Drobný pozměňující návrh se týká znění bodu 23 usnesení rozpočtového výboru, a to v tomto bodu pod písmenem e) by se slova "na bytové potřeby" nahradila slovy "v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem".

Jedná se o upřesněnou formulaci jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou, a to s cílem, aby se sjednotil tento pojem, protože v jiných ustanoveních je přesně takto tento pojem uváděn.

A když už jsem si vzala slovo, ještě bych se ráda vyjádřila vlastně za sebe i za spolunavrhovatele pana poslance Grůzu k tomu, že skutečně poněkud sdílím obavy, aby v zájmu toho, že postupně na tuto novelu budou "nabalovat" další a další návrhy, které by mohly být kontroverzní, potom nebyl pominut původní zájem, který by měl být zájmem snad většiny sněmovny, a to provést nezbytné změny daňových úlev u hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, tak aby tyto úlevy skutečně nejpozději od 1. července letošního roku mohly platit. Proto vás všechny, zástupce klubů, vyzývám k tomu, až bude pochopitelně hlasování o jednotlivých návrzích, aby byly podpořeny jenom ty návrhy, na kterých je skutečně konsenzus, které nejsou kontroverzní a kvůli nimž by potom mohla být shozena novela celá. To by nás oba, mne i pana poslance Grůzu, nesmírně mrzelo. Doufám, že sněmovna toto nedopustí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Vrzal.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych také přispěl v tom množství pozměňovacích návrhů jedním opravdu drobným.

Jedná se o drobnou valorizaci, a víceméně to přednáším jenom proto, že určitě někdo z kolegů ze sociální demokracie to zapomněl přednést, jinak bych to nedělal já, protože při projednávání minulého zákona to byl pan poslanec Vyvadil, který tuto položku valorizoval.

To říkám jenom proto, abych to připomněl a zároveň abych zvýšil průchodnost tohoto pozměňovacího návrhu. Doufám, že kolegové budou vstřícní.

Jedná se změnu v § 26 odst. 2 a navrhuji číslovku 20 000 nahradit variantně a) číslovkou 50 000 a b) číslovkou 40 000.

Předpokládám, že bude orientační hlasování. A jedná se o položku, kterou podnikatel neodepisuje, ale kterou si přímo dává do nákladů. Vzhledem k tomu, že je v zákoně přímo uvedená číslovka a není tam procentní část, a vzhledem k tomu, že od poslední změny došlo k inflaci a ke zvýšení nákladů některých položek, dochází zbytečně k zatěžování účetnictví a vedení v účetnictví předmětů postupné spotřeby, jejichž hodnota není vysoká, a myslím si, že to je zbytečné. Z toho důvodu tedy navrhuji uvedenou změnu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych rozšířil své původní dva návrhy o návrh zamítnout tento návrh.

Pane místopředsedo, doporučuji ještě, jestli byste nezvážil přijmout vaše usnesení v tom smyslu, že bychom o tom rozhodli ještě před ukončením rozpravy ve druhém čtení. Vy jste navrhl dohodu politických klubů po ukončení druhého čtení. Doporučuji před ukončením druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě se někdo hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Tak jak jsem slíbil, rozpravu končím, tak jak jsem slíbil, vyhlašuji přestávku po ukončené rozpravě. Sejdeme se ve 14.30 hodin. Za prvé konstatuji, že budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předloženy k tomuto bodu, pak se budeme věnovat bodům 20 a 23.

Ještě se hlásí pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, mám námitku. V rozpravě byl předložen návrh, aby se k pozměňovacím návrhům vyslovil výbor garanční, a to takovým způsobem, že do té doby by projednávání bylo přerušeno. Vy jste ovšem uzavřel druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ne, řekl jsem, že neuzavírám druhé čtení.

 

Poslanec Václav Exner: Ale jestliže jste uzavřel rozpravu, tak pak už může být jenom hlasování a nemůžeme znova pokračovat v rozpravě.

Podle mého názoru je potřeba hlasovat před uzavřením rozpravy v druhém čtení o této otázce, aby případně mohla rozprava pokračovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se, souhlasím s tím.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro polední přestávku. Ve 14.30 hod. budeme nejprve hlasovat před ukončenou podrobnou rozpravou o návrhu pana kolegy Gongola a poté ukončím rozpravu a budeme hlasovat o návrzích po ukončení rozpravy.

Vyhlašuji polední přestávku. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Schůze byla přerušena ve 13.30 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP