Pátek 15. května 1998

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Domnívám se, že můj předřečník by měl vysvětlit svou tezi, že kolektivní obrana je levnější než neúčast na této kolektivní obraně v podobě NATO, zemím, jako je např. Irsko, jako je např. Finsko, Rakousko, Švýcarsko. Švédsko apod.

Myslím si, že by se setkal skutečně s překvapením těchto lidí, proč by měla jeho teze platit, zvláště vezme-li se v úvahu to, že u území, jako je např. Rakousko, je výdaj na obranu fakticky poloviční, jestliže se to všechno sečte, proti průměru zemí NATO.

Ale ještě bych se obrátil k jedné tezi, kterou tady kolega Janeček zmínil, že prý to, co říká, vyplývá vlastně z eseje "Proč nejsem komunistou" Karla Čapka. Položil si kolega Janeček otázku, proč nenapsal Karel Čapek například esej "Proč nejsem lidovcem"? Patrně proto, že mu to nestálo za to, protože i přes všechny chyby tehdejšího komunistického hnutí ono podávalo určité intelektuální výkony, bylo výzvou, zatímco lidová strana výzvou nebyla, není a patrně nebude. A o nějakých intelektuálních výkonech lze těžko mluvit. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Děkuji kolegu Ransdorfovi. Myslím si, že by to bylo na delší diskusi.

Co se týká Finska, ví, že vývoj byl takový, že bylo napadeno Sovětským svazem, tedy komunistickým režimem, a v důsledku toho došlo k vývoji, jaký tam byl.

Ale vraťme se k tématu lehčímu, tj. k oné eseji Karla Čapka. Doporučuji ke studiu, protože Karel Čapek si v této eseji na tuto otázku odpovídá. On říká: Nikoho nenapadne diskutovat o tom, proč nejsem agrárníkem, proč nejsem lidovcem atd., ale je problém říci, proč nejsem komunistou, a říká: Je to proto, protože komunistům nejde o řešení sociální otázky. Oni jenom chodí a zneužívají této věci, křičí do brlohů bídy a nenabízejí řešení do brlohů bídy, a končí: Tento špatný...

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Karel Čapek mluvil hezky, ale vy déle než dvě minuty, takže vám odebírám slovo. (Oživení v sále - potlesk.)

 

Poslanec Josef Janeček: Já vám za to děkuji, protože studium je lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou vystoupí pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, já si na rozdíl od kolegy Janečka myslím, že schválením novely zákona 500 bychom se dopustili asociálního opatření. Souhlasil bych s tím, kdybychom tyto peníze z malé privatizace uvolnili na výstavbu dalších, nových, moderních domovů důchodců. Ale tato novela o tom nic neříká, nebo částečně a může se stát, že důchodci budou umístěni v nově koupených starých objektech, třeba v horších podmínkách, než jsou dneska.

Čili velice bych se obával takto kategoricky něco tvrdit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan kolega Hofhanzl.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, dámy a pánové. Jsou-li intelektuálním výkonem gulagy a miliony mrtvých, pak měl kolega Ransdorf pravdu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní se s přednostním hlasem hlásí předseda klubu KSČM pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane místopředsedo, paní a pánové, myslím, že kolega Janeček začal sice zajímavé téma, ale mimo rozpravu. A mohl bych citovat velmi zajímavou pasáž Karla Čapka, kdy on popisuje bídu a brlohy. Doufám, že se k ní pan Janeček nechce vrátit.

A protože se diskuse dostala do poměrně slepé uličky, využívám § 54 odst. 9 a navrhuji této sněmovně přerušení schůze do úterka 19. 5. 1998 do 14.00 hodin a žádám předsedajícího, aby o tom nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je rozprava, čili s faktickou poznámkou má přednost pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Poslední poznámka. I když se jméno kolegy Janečka ocitlo v Čapkových Apokryfech, tak v žádném případě mu to nedává patent na interpretaci Čapkových textů. Z toho, co říkal před chvílí, je vidět, že četl daný text jenom povrchně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh pana kolegy Filipa, o kterém nechám hlasovat nyní bez rozpravy. Prosím, abyste se dostavili do zasedací síně, budeme o návrhu hlasovat v 15.38 hodin.

Odhlásil jsem vás na vaši žádost, prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. A pro ty, kteří zde nebyli, opakuji, že pan kolega Filip navrhl přerušení této schůze do úterý 19. 5. 1998 do 14.00 hodin.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 87. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh ze 124 poslanců jich 47 hlasovalo pro, proti 60, návrh nebyl přijat.

 

Jménem všech ministrů, které jsme odvolali ze služebních cest, aby se zúčastnili odpoledního jednání, vám všem děkuji.

Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání. Slovo má pan kolega Krása v obecné rozpravě.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji, pane předsedající, že po delší době se mohu vrátit k meritu věci.

Dámy a pánové, podle § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podávám návrh na zamítnutí návrhu zákona. A pokud nebude tento návrh přijat, dávám alternativní návrh, aby sněmovna vrátila návrh zákona výboru k novému projednávání. A dávám tento návrh tak, aby o něm bylo hlasováno po ukončení obecné rozpravy.

Dovolím si ke svému návrhu říci několik slov. Při prvním čtení jsem v rozpravě řekl, že klub Unie svobody podpoří návrh zákona do druhého čtení, protože celý problém, který se snaží návrh zákona řešit, není zcela vyjasněn.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP