Pátek 15. května 1998

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Další přihlášky do obecné rozpravy? Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Prosím vás, jen krátce, ale dejme jasná pravidla. Říkal jsem to při prvním čtení. Ministerstvu do deseti dnů, ať řekne kritéria a musí rozhodnout. To nebezpečí je v tom, že je podle mého možné dát jasná kritéria ministerstvu a je možné je uhlídat. Ale jen těžko uhlídáme 80 úřadů, nebo kolik je okresních úřadů, z nichž každý - protože nemůže a nemusí si svá kritéria. Znám úředníky a vím - ano, některý má sociální cítění, některý naopak se cítí, že razítko je pupkem světa, a ten člověk nemá šanci. Takže v tomto případě není ani možnost odvolání. Jak se budou řešit ty případy? O to jde.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme v 15.53 hodin hlasovat.

Dámy a pánové, nejprve budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Krása, a to podle § 94 jednacího řádu na zamítnutí návrhu tohoto zákona. Pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Krásy na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 88 a ptám se, kdo návrh na zamítnutí podporuje. Kdo je proti?

Ze 131 poslanců pro hlasovalo 50, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 89. Táži se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 55, proti 69. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako jediná přihlásila paní kolegyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Diskuse ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se vedla mimo jiné k § 3 odst. 3, kde jsme se dohodli, že se poradíme s legislativou. Po poradě s legislativou podávám tento návrh na znění § 3 odst. 3:

"Okresní úřad příslušný podle místa pobytu osoby promine podmínku trvalého pobytu osobě, která požádala o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky, pokud by její výživa nebo výživa jejich dětí byla ohrožena."

S tímto pozměňovacím návrhem souvisí následující pozměňovací návrh k § 66 odst. 2: za slova "zvláštních předpisů" se vkládají slova "pokud tento zákon nestanoví jinak".

Zdůvodnění: Uvedené ustanovení řeší místní příslušnost okresního úřadu v rozhodování o dávkách. Vzhledem k nově navrženému § 3 odst. 3 je z legislativního hlediska třeba doplnit jej uvedeným způsobem.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí. Budeme nyní hlasovat, jak jsme slíbili, o návrhu pana kolegy Janečka. Podle § 63 navrhl pan kolega Janeček přerušit projednání tohoto bodu pro další jednání výboru. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili. Pan kolega Janeček mezi tím upřesní svůj návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: To nebylo přerušení do projednání ve výboru, ale na příští týden, tzn. do úterý.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste upřesnění. Jedná se o přerušení do příštího týdne, a to pro schůzi, nikoliv pro výbor.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 90. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 125 poslanců 59 hlasovalo pro, 65 proti. Návrh nebyl přijat.

 

O slovo požádal předseda klubu KDU-ČSL pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Ve svém úvodním slově jsem řekl, že jsou to vážné věci, které se zde dějí. Domnívám se, že zde dochází k velké sociální citlivosti, a proto bych požádal o přestávku na jednání klubů do 17 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nemám nic proti tomu, jenom bych poprosil ty, kteří chtějí pro jednání klubu přestávku, aby se omluvili panu ministru Moosovi, který tady čeká celou dobu a musí odjet a zrušit dvě schůzky. Přitom beru na vědomí návrh a vyhlásím přestávku; nevidím v tom žádný problém. Přesto se domnívám - protože nebyla ukončena rozprava (požádali jste, aby nebyla ukončena rozprava), beru i to na vědomí - proto prosím, abychom se současně rozhodli, jak dál. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Janeček: Myslím si, že v tom případě lze dojít ke konsenzu, aby byly předřazeny body pana ministra Moose. Vysvětlil jsem, že to jsou věci důležité, že potřebujeme na to čas, protože tam lze zavést určité věci do toho návrhu zákona. Myslím si, že by bylo korektní, aby teď byly body přeřazeny, abychom měli čas přes víkend o věci jednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 17 hodin (nesouhlasné hlasy ze sněmovny). Prosím o klid. Pan kolega Janeček trvá na tomto návrhu. Budeme hlasovat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP