Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Ledvinka) 

Zahájil jsem hlasování č. 91. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 53, proti 67. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Přesto mi dovolte na základě toho, že nebyl přijat tento procedurální návrh, ukončit podrobnou rozpravu. Tím jsme se vyrovnali s druhým čtením tohoto návrhu zákona.

 

Poslanec Josef Janeček: Pane předsedající, já bych protestoval. První můj procedurální návrh zněl v tom směru, aby před ukončením podrobné rozpravy byl tento bod přerušen a jednalo se v úterý. Tento návrh nebyl přijat. Proto jsem požádal o přestávku na klub s tím, že by to nebylo potřeba, kdyby byly předřazeny body smluv, a tím bychom získali čas k tomu, abychom mohli konzultovat, a myslím si, že by to prospělo i sociální demokracii, abychom tento zákon připravili tak, aby byl prospěšný pro sociální oblast. Tento návrh nebyl přijat.

Čili mně nezbývá teď nic jiného, než požádat o přestávku na klub. Je mi líto, že mezi sebou neumíme lépe komunikovat. Děkuji vám. (Reakce na poznámku ze sálu:) A to před ukončením rozpravy. (Hlasy z pléna: Ta už byla ukončena. Nebyla ukončena.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, mně se zdá, že mi nezbývá nic jiného, abych vyšel všem vstříc, než ukončit dnešní jednání, přerušit projednávání tohoto bodu před ukončenou rozpravou, omluvit se za sněmovnu panu ministru Moosovi. Současně vás technicky seznámit s tím, že se sejdeme v úterý ve 14.00 hodin, abychom pokračovali takto: Prvním bodem našeho jednání je bod 47, poté je přerušený bod 23 /viz turn 162/, pak pokračujeme body 24, 27, 29, 30, dokončíme zahraniční smlouvy a pak budeme postupovat tak, jak jsme si schválili při zahájení schůze. (Nepřehledná diskuse v sále.) Paní kolegyně Orgoníková ještě prosí o slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, já protestuji zrovna tak, jak protestoval pan kolega Janeček, a to z toho důvodu, že přerušení do úterka bylo explicitně odmítnuto při prvním hlasování...

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně, já s vámi souhlasím, ale protože bylo požádáno o přestávku na jednání klubu, berte rozumně tuto věc na vědomí, v 17.00 hodin tady zkrátka nikdo nebude. Přeji vám pěknou neděli a doufám, že se v úterý budeme k sobě chovat tolerantněji. Pěkný víkend!

 

(Schůze přerušena v 16.04 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP