Úterý 19. května 1998

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Upozornil bych vás rád na jednu věc. Zrychlíme projednávání třetího čtení pouze v případě, že se šestkrát většina z vás nebude ptát, o čem hlasujeme.

 

Poslankyně Jana Marcová: Chtěla bych upozornit, že ve chvíli, kdy budeme hlasovat o bodu a), nebudeme v tomto bodu hlasovat o bodech a4), a10), a11), protože po bodu a) budeme hlasovat o bodu b). Pokud b) projde, body a4), a10), a11) nebudou součástí tohoto návrhu pod písmenem a).

V tuto chvíli doporučuji dát hlasovat jako první pozměňující návrh o bodu a), vyjma bodů a4), a10), a11), pod celým bodem a).

Jako zpravodaj tento návrh, což je usnesení našeho výboru, doporučuji přijmout. Pan ministr s tím souhlasí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, slyšeli jste návrh procedury, jak je vidět, všichni s ním souhlasí. Budeme hlasovat o prvním návrhu - celý bod a) s výjimkou a4), a10), a11).

 

Poslankyně Jana Marcová: S výjimkou a4), a10), a11), ale celý komplexní bod a.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Horníková má náhradní kartu číslo 8, pan poslanec Bařinka má náhradní kartu číslo 10.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 92. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 160 přítomných poslanců 121 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Marcová: Jako druhý pozměňovací návrh je návrh pod písmenem b). Je to návrh pana poslance Plevy, kterým se zavádí nově definovaný paragraf 3, který hovoří o prodeji předmětů kulturní hodnoty na vnitřním trhu. Jako zpravodaj doporučuji tento návrh k přijetí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr také, ale upřesnit chce pan kolega Pleva. Prosím, abyste sledovali jeho výklad.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je tam bod b1), což je komplexní pozměňovací návrh, pak je tam bod b2), což je téměř legislativně technická úprava, ale mělo by se o ní hlasovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozumím tomu tak, že si přejete oddělené hlasování o těchto dvou návrzích.

 

Poslankyně Jana Marcová: Hlasování bude oddělené o bodu 1 a 2. Jako zpravodaj doporučuji ke schválení oba body a pan ministr také.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 93. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 144 poslanců, nikdo není proti, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu b2).

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh se vyslovilo 142 poslanců, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Marcová: Nyní budeme hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích pana poslance Prokopa pod písmenem c1) a c2), které se týkají novely zákona o státní památkové péči. Je to součástí novely tohoto zákona, který projednáváme.

Jako zpravodaj doporučuji k vašemu přijetí pozměňovací návrh pod písmenem c1) - návrh pana poslance Prokopa. Pan ministr doporučuje také.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 95. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh se vyslovilo 126, nikdo není proti. Návrh byl přijat.

 

Můžeme hlasovat o návrhu c2).

 

Poslankyně Jana Marcová: Pozměňovací návrh pod písmenem c2) jako zpravodaj doporučuji k přijetí a pan ministr také.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 96. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 124, 2 byli proti, návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, vyzývám vás, abyste se ztišili, neděláte to tentokrát kvůli sobě, ale kvůli těm, kteří zapisují to, co říkáte. Alespoň k nim byste měli být slušní. Děkuji za pochopení.

 

Poslankyně Jana Marcová: Jako poslední hlasování o pozměňujících návrzích jsou návrhy pod písmenem d), které jsem podávala jen v podrobné rozpravě.

Vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh pana poslance Plevy pod písmenem d), z bodů d1), d2), d3) je pouze k hlasování bod d1).

Čeká nás hlasování o pozměňovacím návrhu k bodu d1). Jako zpravodaj doporučuji tento bod k přijetí a pan ministr také.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 97. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 129, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste nám řekli, jak jsme se vyrovnali s body a4), a10), a11).

 

Poslankyně Jana Marcová: Když jsme hlasovali o bodu a), hlasovali jsme také, že o bodech a4), a10), a11) nebude v této souvislosti hlasováno, pokud projde písmeno b). Písmeno b) prošlo. Pouze v případě, kdyby písmeno b) neprošlo, body a4), a10) a a11) bychom museli vrátit zpět. V tuto chvíli podle názoru zpravodaje není již třeba hlasovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nejsou hlasovatelné. Neptal jsem se za sebe, ale za sněmovnu, která nás poslouchá velmi málo.

 

Poslankyně Jana Marcová: Chtěla bych upozornit, že přijetím pozměňovacího návrhu pana poslance Prokopa se to promítne do názvu tohoto zákona. Tímto jeho návrhem ještě novelizujeme nepřímo zákon o státní památkové péči. Je to legislativně technická záležitost, která zde musí zaznít na mikrofon, aby byla zaznamenána.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP