Úterý 19. května 1998

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 315/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 315/4."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 103. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Ze 177 poslanců hlasovalo pro 140, proti 11.

Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 24. Bod 26 můžeme zahájit až v 16.00 hodin.

 

Přistoupíme proto k projednávání bodu

 

27.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise poslanec Robert Kolář a seznámil nás s předloženými návrhy.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s dalším bodem, a tím je "Návrh na volbu členů Rady ČTK". Jedná se o první kolo první volby.

Na 23. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento bod přeřazen na dnešní schůzi, aby mohlo být vyhlášeno prodloužení lhůty pro podávání dalších návrhů kandidátů. Dovolte mi stručnou rekapitulaci.

K dnešnímu dni je neobsazeno 6 míst členů Rady České tiskové kanceláře, neboť dne 24. února 1998 skončilo volební období třem členům Rady, panu Ješovi, panu Vohryzkovi a panu Zukalovi. Dne 24. března 1998 skončilo volební období dalším dvěma členům Rady, panu Bubnovi a paní Hůlkové. Šesté místo je již delší dobu volné úmrtím pana Weisnera.

Dnes budeme volit šest členů Rady České tiskové kanceláře na základě zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři. Návrhy byly volební komisi předloženy ve lhůtě, jak ukládá citovaný zákon. Volební komise navrhuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením, neboť zákon zvláštní způsob hlasování nestanovuje.

Politickými kluby byli navrženi tito kandidáti: pan Milan Buben - ODS, pan Bohuslav Hubálek - KDU-ČSL, paní Martina Mohylová - KSČM, pan Martin Přibáň - US, paní Nely Eleonor Rasmusenová - KDU-ČSL, pan Bronislav Šerák - ODA, paní Pavla Valčáková - ODS, pan Vladimír Vetchý - ČSSD, pan Václav Vrabec - ČSSD, pan Zdeněk Zajíček - ODS a pan Martin Zbela - SPR-RSČ.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste zprávu předsedy volební komise. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Než předám slovo předsedovi volební komise, aby nás provedl hlasováním, učiním hlasování první, a to o způsobu hlasování, kdo bude souhlasit s tím, abychom postupovali tak, jak navrhl předseda komise, to znamená veřejným hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 104. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Ze 173 přítomných hlasovalo pro 125, proti byli 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme se řídit tou procedurou, kterou navrhl předseda komise. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Robert Kolář: Nyní, pane předsedající, můžeme přistoupit k vlastní volbě a můžeme hlasovat o prvním kandidátu, kterým je pan Milan Buben.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já bych ještě poprosil o jednu laskavost, to znamená, kolik lidí má být zvoleno a podmínky, za jakých se bude hlasovat a vyhlášení celkových výsledků. Ještě jednou prosím o rekapitulaci, protože jsou zde někteří, kteří zde nebyli, když jste to přednášel.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, zopakuji, že volíme 6 členů Rady České tiskové kanceláře. Zvolen je ten, který dostal nadpoloviční počet hlasů z přítomných hlasujících poslanců. Pokud by nadpoloviční počet hlasů získalo více než 6 kandidátů, pak by bylo zvoleno těch prvních šest, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za zopakování. Je to každému jasné? Je. Můžeme přistoupit k prvnímu hlasování.

 

Poslanec Robert Kolář: Opakuji. Prvním kandidátem je pan Milan Buben - ODS.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 105. Kdo návrh podporuje?

Pro návrh hlasovalo 48 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan poslanec Bohuslav Hubálek - KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 106. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 30 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je paní Martina Mohylová - KSČM.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji hlasování číslo 107. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 87 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Martin Přibáň - US.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 108. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 115 poslanců.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP