Úterý 19. května 1998

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je paní Rasmusenová - KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji hlasování číslo 109. Kdo je pro návrh?

Pro návrh hlasovalo 100 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Bronislav Šerák - ODA.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 110. Kdo je pro návrh?

Pro návrh hlasovalo 59 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je paní Pavla Valčáková - ODS.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 111. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 46 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Vladimír Vetchý - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 112. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 117 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Václav Vrabec - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 113. Kdo návrh podporuje?

Pro návrh hlasovalo 109 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Zdeněk Zajíček - ODS.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 114. Kdo je pro?

Pro hlasovalo 123 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Posledním kandidátem je pan Martin Zbela - SPR-RSČ.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 115. Kdo je pro?

Pro návrh hlasovalo 54 poslanců.

 

Prosím předsedu volební komise, aby sdělil výsledek hlasování.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, tímto jsme ukončili první kolo volby. V prvním kole byli zvoleni paní Rasmusenová a dále pánové Přibáň, Vetchý, Vrabec a Zajíček. Tím jsme zvolili pět členů rady.

Protože po prvním kole zbývá jedno místo neobsazené, je možno pokračovat bezprostředně kolem druhým.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O slovo se přihlásil pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, doporučoval bych, aby proběhlo druhé kolo volby, ale zároveň bych chtěl, aby hlasovali ti, kteří jsou přítomni v sále, aby nedocházelo ke zbytečným chybám v rozhodování.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já vás před druhým kolem znovu odhlašuji, tak jak jsem to udělal před prvním kolem. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Považuji za svou povinnost se zeptat, zda někdo chce ještě vystoupit v rozpravě ke druhému kolu. Není tomu tak. Můžeme přistoupit ke druhému kolu.

 

Poslanec Robert Kolář: Prvním kandidátem je pan Milan Buben - ODS.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 116. Kdo návrh podporuje?

Ze 163 přítomných 56 hlasovalo pro.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Bohuslav Hubálek - KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 117. Kdo je pro?

Pro hlasovalo 34.

 

Prosím ale pana poslance Koláře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že již myslím více na svoji příští profesi, dopustil jsem se jedné obrovské chyby, a sice této: Tím, že budeme volit pouze jednoho kandidáta ve druhém kole, měli samozřejmě postupovat z prvního kola pouze dva, kteří získali nejvyšší počet hlasů, což nebyl samozřejmě ani pan Buben, který získal 48 hlasů, ani pan Hubálek, který získal v prvním kole 30 hlasů.

Nejvíce hlasů z těch, kteří nebyli zvoleni, získala paní Martina Mohylová, které chyběl pouhý jeden hlas, dále pan Šerák, který získal 59 hlasů.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, poslední dvě hlasování tím prohlašujeme za neplatná. Do druhého kola postoupili dva jmenovaní. O nich nyní rozhodneme hlasováním. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Robert Kolář: Do druhého kola máme dva kandidáty. Jako první kandidát je paní Martina Mohylová - KSČM.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 118. Kdo návrh podporuje?

Pro návrh hlasovalo 89 poslanců.

 

Poslanec Robert Kolář: Druhým kandidátem je pan Bronislav Šerák - ODA.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 119. Kdo návrh podporuje?

Pro návrh hlasovalo 77 poslanců.

 

Prosím předsedu volební komise, aby nám sdělil výsledek hlasování.

 

Poslanec Robert Kolář: V druhém kole byla zvolena za členku Rady České tiskové kanceláře paní Martina Mohylová. Tím jsme současně dovolili šestého člena. Tím volba končí.

Dovolte nyní, abych zrekapituloval, že členy Rady České tiskové kanceláře byli zvoleni paní Mohylová a Rasmusenová, pánové Přibáň, Vetchý, Vrabec a Zajíček. Všem zvoleným členům začíná volební období dnešním dnem, s jedinou výjimkou. Tou je pan poslanec Přibáň, kterému začne jeho volební období dnem 21. června 1998. Děkuji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP