Úterý 19. května 1998

 

(pokračuje Kočárník) 

1. Česká spořitelna si musí především z problémů pomoci sama. Jak? První věc - předpokládaný zisk, který měl být za rok 1995, bude nižší a bude použit na krytí ztráty.

2. Spořitelna přijme tvrdý ozdravný program, který povede ke snížení nákladů. Z tohoto snížení nákladů si pokryje část této ztráty.

3. Spořitelna prodá některá aktiva, z nichž může realizovat zisk v ocenění mezi nominální a tržní hodnotou, kde může realizovat zisk, to prodá. Ze zisku si pokryje část ztráty. Teprve na zbytek, se kterým si Česká spořitelna nebude schopna poradit sama, bude poskytnuta záruka, která - bude-li to potřeba - bude splatná do konce roku 1998. Záruka bude až do výše 4,1 mld. korun.

Tato slova jsem zdůraznil. Slova "až do výše 4,1 mld. korun" znamenají, že je to nula v případě, že by si z toho spořitelna pomohla sama, až 4,1 mld. korun, kdyby se ukázalo, že ztráty spojené s úvěry a depozity budou větší. Konečně to, že to bylo do konce roku 1998, vytvářelo předpoklad, že v průběhu těchto tří let spořitelna může podstatnou část problému si dále vyřešit sama.

Nyní proč záruka nebyla dána předem ke schválení vládě. Především bych měl zdůraznit, že o výsledku jsem informoval premiéra. Premiér s tímto řešením vyslovil souhlas. Ale co bylo klíčové? Klíčové bylo, že jsme všichni zúčastnění měli obrovskou obavu z toho, aby případná indiskrece při projednávání této záruky ve vládě nevedla k tomu, že se spustí masové výběry vkladů, že nastane tzv. run na banku. A víte velmi dobře - a potvrdí to bankéři z celého světa - že v momentě, kdy je již jistá situace zneklidnění, která v té době byla, protože došlo už ke kolapsu několika bank - ke konci roku 1995 - stačí již málo, potom se utrhne lavina, a Česká spořitelna - jak zdůrazňuji - nebyla žádná malá banka. Byla to velká banka.

Kdyby došlo k tomuto hromadnému výběru, ze spořitelny by začaly odtékat desítky miliard korun. Stát by stejně nakonec musel spořitelnu zasanovat, ale částky, které by musel sanovat, by byly podle mého odhadu minimálně desetkrát větší, než je 4,1 mld. korun. Zde připomínám, že Agrobanka byla podstatně menší - a ztráty činily 20 miliard.

Hovořil jsem s panem předsedou Zemanem o tom, že když jsme byli spolu v televizi NOVA v pořadu 7 čili sedm dní, on tam zmínil v takovém velkém zápalu, že má Česká spořitelna problémy, že toto znamenalo - a je to ve statistikách spořitelny zachyceno - odliv 6 miliard korun. Chci zde opravdu argumentovat tím, že obava, že by došlo k hromadnému výběru a případnému kolapsu České spořitelny, byla v té době velmi silná.

Abych shrnul: Naším a mým prvořadým zájmem, který byl spojen s poskytnutím garance státu, bylo ochránit majetek státu a obcí, kde - jak jsem už uvedl - stát měl 45 % a obce 15 %, a ochránit vkladatele.

Zkusme si na chvíli představit situaci, že by vláda uvedenou garanci schválila a nějakou indiskrecí by vyšlo na veřejnost, že má Česká spořitelna větší problémy. K čemu by patrně došlo v tehdejší situaci po kolapsu menších bank? Došlo by k hromadnému výběru vkladů. Říkal jsem, že můj odhad byl a je, že by šlo o desítky miliard. Následně by došlo ke ztrátě likvidity a solventnosti České spořitelny, a stát by stejně musel sanovat Českou spořitelnu. Odhaduji, že pouze na penězích by tyto ztráty pro stát činily minimálně desetkrát více, než byla vystavená záruka, nehovoře o totální ztrátě důvěry v bankovní sektor. Chci vědět, jaký by potom byl soud veřejnosti, jaký by potom byl soud sněmovny. Jací to jsou představitelé, že nechali dopustit tento stav?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby vás na závěr ujistil, že veškerá má rozhodnutí ve funkci ministra financí byla vždy dominantně vedena zájmem naší republiky a zájmem našich občanů. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Kočárníkovi. Slovo má předseda sněmovny pan Miloš Zeman.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, před několika dny jsem obdržel žádost Policie České republiky, resp. Úřadu pro vyšetřování hlavního města Prahy, aby Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání bývalého ministra financí a pana poslance Ivana Kočárníka. Tuto žádost - jak je obvyklá praxe - jsem předal mandátovému a imunitnímu výboru.

Myslím, že bychom se měli vyhnout laciné politizaci této záležitosti, i když probíhá předvolební kampaň, protože doufám, že nikdo nepochybuje, že Policie České republiky není pod vlivem politických stran a v každém případě není pod vlivem opozičních politických stran.

Předpokládám, že debata, která se bude v rámci tohoto bodu naší diskuse odvíjet, se bude týkat míry osobního zavinění či nezavinění ministra financí, věcnosti a oprávněnosti jeho postupu. A právě proto bych chtěl na úvod této debaty upozornit na obecnější problém.

Já zde nyní vůbec, kolegyně a kolegové, nehodlám vést diskusi o tom, zda záruka České spořitelně a České pojišťovně byla, nebo nebyla věcně oprávněná, protože předpokládám, že o tom se vyjádří další diskutující. Já vám položím jednu prostou otázku. Otázku, kdo vládne v této zemi.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP