Úterý 19. května 1998

 

(pokračuje Stráský) 

Tedy tento přestupek nebo porušení zákona jsem udělal vědomě, poněvadž jsem se dostal do střetu mezi literou zákona a potřebou zajistit leteckou záchrannou službu v Plzni. To je jediný fakt, který souvisí s tímto případem. Vyplývá z něj snad, že jsem z toho měl celou řadu problémů, jen jsem z toho neměl žádný osobní prospěch.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Stráskému. Uzavírám rozpravu, do které se už nikdo nehlásí. Dámy a pánové, je 19 hodin a já vás seznámím s dalším postupem. V tomto okamžiku dám hlasovat o návrhu usnesení, a to tak, že usnesení pozitivního, jak jsem už avizoval.

 

(Hlasování č. 122) Ptám se, kdo je pro usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vydá k trestnímu stíhání pana kolegu Stráského? Kdo je proti?

Dámy a pánové, tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 80 proti.

 

Nyní bych vám rád oznámil, jak budeme pokračovat zítra. Je tady několik rozhodnutí sněmovny, a tak vám chci předložit tento návrh dalšího postupu. Sněmovna rozhodla svým usnesením o tom, že budeme jako první bod projednávat zprávu o výsledku šetření vyšetřovací komise atd. To bych chtěl dodržet jako první bod. Pak myslím, že je korektní se vrátit ve smyslu naší dnešní dohody k přerušenému bodu, a pak bychom pokračovali zkráceně řečeno dalšími dvěma imunitami. Přeji vám příjemný zbytek večera.

 

(Schůze přerušena v 19.03 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP