Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 26. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 26. schůze, 18. června 1998(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Václav Frank


1. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5, 300/7/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Josef Borák
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jiří Payne
Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslanec Karel Vymětal


2. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 214/4 a 214/5/ zamítnutý Senátem

Poslanec Karel Machovec
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Čestmír Hofhanzl


3. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla ukončena v 15.59 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP