Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

II. volební období

10

Návrh

poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb.o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

ZÁKON

ze dne .............. ,

kterým se mění a doplňuje

zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Parlament se usnesl na tomto zákoně :

Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců se mění a doplňuje takto :

Čl. I

§ 8 Plat a další plat

Odstavec první se nahrazuje novým zněním:

"Poslanci náleží plat ve výši 17.800,- Kč, což představuje platový koeficient ve výši 1,00. Platový koeficient poslance se zvyšuje".

V odstavci prvém, v písmeni a) se číslovka " 0,10 " nahrazuje číslovkou " 0,05 ".

V odstavci prvém, v písmeni b) se číslovka " 0,20 " nahrazuje číslovkou " 0,10 ".

V odstavci prvém, v písmeni c) se číslovka " 0,40 " nahrazuje číslovkou " 0,20 ".

V odstavci prvém, v písmeni d) se číslovka " 0,90 " nahrazuje číslovkou " 0,45 ".

V odstavci prvém, v písmeni e) se číslovka " 1,00 " nahrazuje číslovkou " 0,50 ".

V odstavci prvém, v písmeni f) se číslovka " 1,90 " nahrazuje číslovkou " 0,95 ".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1997

Návrh

zákona, kterým se mění a doplňuje

zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Sládek Miroslav. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hrůzová Vlasta. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krampera Zdeněk. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krejsa Josef. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loukota Milan. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maixner Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nehera Jindřich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Novák Jaroslav. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nývltová Radomíra. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pešková Jana. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rajsiglová Laura. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smetana Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šmucr Rudolf. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vik Jan. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrcha Oldřich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrzáň Petr. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zajíc Petr. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zajícová Blanka. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Důvodová zpráva

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že výkon poslanecké funkce vyžaduje, aby každý poslanec reprezentoval na vysoké úrovni nejen parlamentní stranu, za kterou dostal důvěru voličů, ale i celou Poslaneckou sněmovnu, která v minulém volebním období velmi těžce bojovala za důvěru občanů této země. Náš návrh na snížení poslaneckého

platu tuto nespornou skutečnost nijakým způsobem nezpochybňuje. Jeho jedinou snahou

je přiblížit poslance svým voličům a přiblížit se tak alespoň o krůček nesmrtelnému výroku Aloise Rašína "Služba národu se neplatí". Poslanecký klub SPR-RSČ je přesvědčen o tom, že snížení poslaneckých platů bude mít mezi občany velkou kladnou odezvu a že výrazným poměrem ovlivní nárůst důvěry novému parlamentu. Není přece možné, aby v době, kdy řadový občan pobírá průměrný plat mezi 8.000,- až 9.000,-Kč, činil plat zákonodárců včetně náhrad téměř sedmkrát vyšší.

Poslanecký klub by rád uvěřil tvrzení předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, že současný parlament bude jiný, než ten předchozí. Podporou našeho návrhu máte možnost jeho slova převést v první významný čin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP